NIP

Home Nieuwskamer Het lerend vermogen in de ggz is groot

Geschreven op:

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Het Trimbos-instituut en Significant Public hebben in april 2023 onderzoeken gedaan om inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. Het doel binnen het project Leren en Verbeteren is om het inzicht van professionals te vergroten in wat er nodig is om samen met cliënten en naasten het delen van kennis en ervaringen te verbeteren en te stimuleren. In de ggz zijn er goede voorbeelden van lerende netwerken. Het project Leren en Verbeteren, waarbij het NIP betrokken is, draagt bij aan meer motivatie van de zorgprofessional om zich te ontwikkelen en zodoende de zorg nog verder te verbeteren.

Resultaten van de onderzoeken

De onderzoeken van het Trimbos-instituut en Significant Public hebben inzicht gegeven in hoeveel er al geleerd wordt in de ggz met een grote verscheidenheid aan lerende netwerken en mooie praktijkvoorbeelden van samen beslissen. Er zijn een aantal elementen uitgekomen die bijdragen aan de effectiviteit van lerende netwerken en het proces van samen beslissen op de werkvloer.

Project Leren en Verbeteren

De onderzoeken zijn onderdeel van het project Leren en Verbeteren. Samenwerken aan passende zorg, tussen zorgprofessionals, cliënten en naasten: dit staat centraal binnen het project. Vragen die door Significant Public en het Trimbos-instituut zijn onderzocht luiden: Hoe kunnen zorgprofessionals in de ggz samen leren om de kwaliteit van zorg te verbeteren zodat cliënten uiteindelijk meer passende zorg ontvangen? Wat houdt samen beslissen in en hoe kun je dat structureel inbedden in de dagelijkse praktijk?

Een breed samenwerkingsverband is betrokken bij het project: Akwa ggz, de Nederlandse ggz, LVVP, MIND, NIP, NVvP, P3NL, ZN en Zorginstituut Nederland. Binnen het project zijn drie sporen uitgewerkt die nauw met elkaar verweven zijn:

  1. leren en verbeteren in netwerken van professionals of van professionals met cliënten en naasten (onderzoek Trimbos-instituut);
  2. gepast gebruik door middel van samen beslissen en keuze-informatie (onderzoek Significant Public);
  3. data-gestuurd dialoog tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars (dialoogtafel Gepast Gebruik in de verslavingszorg).

Afronding

Momenteel is de werkgroep volop bezig met de verdere uitbreiding en het samenbrengen van de drie sporen en hoe deze resultaten zo breed mogelijk gedeeld kan worden. In het najaar wordt hier vervolg aan gegeven en is iedereen uitgenodigd om met elkaar de dialoog te voeren hoe het delen van kennis binnen de ggz verder kan worden versterkt en opgeschaald.