NIP

Klinisch psycholoog

De klinische psychologie is een van de twee specialismen van de gezondheidszorgpsychologie. Nederland heeft ongeveer 2250 klinisch psychologen. De meesten van hen werken in de ggz of in ziekenhuizen.

Kennis en vaardigheden

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische interventiemethoden bij ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt. Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog.

De klinisch psycholoog heeft de kennis en vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te coördineren en uit te voeren. Daarnaast hebben klinisch psychologen management- en onderwijsvaardigheden.

Toelatingseisen

  • De registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • Een erkende opleidingsplaats

Je kunt je aanmelden bij een van de opleidingsinstellingen. De K&J-differentiatie wordt alleen aangeboden in Utrecht.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven in het specialistenregister van klinisch psychologen. Het register wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Specialisatieopleiding

De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke kennis aangevuld met praktijkervaring binnen de patiëntenzorg. De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden. De opleiding wordt gegeven door verschillende opleidingsinstellingen verspreid over het land.