NIP

Home Registraties en merknamen Klinisch psycholoog

Klinisch psycholoog

De klinische psychologie is sinds 2005 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie (artikel 14 wet BIG). Dat betekent onder andere dat de beroepstitel ‘klinisch psycholoog’ beschermd is: alleen professionals die na de universitaire opleiding psychologie of gedragswetenschap, de tweejarige opleiding tot gz-psycholoog en daarna de vierjarige specialisatie tot klinisch psycholoog met goed gevolg hebben afgerond, mogen zich wettelijk ‘klinisch psycholoog’ noemen.

Nederland telde op 28 maart 2022 2.413 klinisch psychologen. Zij werken op dit moment vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn ze te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken. Naar schatting, is ongeveer een kwart van de klinisch psychologen vrijgevestigd werkzaam in een eigen praktijk, soms in combinatie met een functie binnen een instelling.

Specialist psychologie
De klinisch psycholoog is een specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg. Dit betekent dat zij worden ingezet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, en/of minder vaak voorkomende psychische problematiek. Vaak gaat het om meervoudige psychische aandoeningen die meerdere domeinen van het functioneren kunnen betreffen.

Scientist practitioner
Naast de directe patiëntenzorg behelst de functie van klinisch psycholoog een combinatie van verschillende andere rollen vervullen in relevante werkvelden;

  1. wetenschappelijke ontwikkelingen volgen en de resultaten vertalen naar de praktijk
  2. wetenschappelijk onderzoek initiëren en/of te begeleiden
  3. innovatie in de zorg stimuleren en evalueren
  4. onderwijs geven, vaak in de rol van supervisor of consulent
  5. leidinggevende posities bekleden, deelname aan bestuur- en beleidsgremia en het uitvoeren van managementtaken.

Kamer Specialisten
Binnen het NIP zetten de klinisch psychologen zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe zij dat doen, lees je bij de kamer Specialisten, waarin de klinisch psychologen vertegenwoordigd zijn.

Specialisatieopleiding

De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke kennis aangevuld met praktijkervaring binnen de patiëntenzorg. De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden. De opleiding wordt gegeven door verschillende opleidingsinstellingen verspreid over het land.

Toelatingseisen

  • De registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • Een erkende opleidingsplaats

Je kunt je aanmelden bij een van de opleidingsinstellingen. De K&J-differentiatie wordt alleen aangeboden in Utrecht.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven in het specialistenregister van klinisch psychologen. Het register wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).