NIP

Home Registraties en merknamen Klinisch psycholoog

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is één van de twee wettelijk erkende specialisaties van de gezondheidszorgpsycholoog (artikel 14 Wet BIG). Dat betekent onder andere dat de beroepstitel ‘klinisch psycholoog’ beschermd is: alleen professionals die na de universitaire opleiding psychologie of gedragswetenschap, de tweejarige opleiding tot gz-psycholoog en daarna de vierjarige specialisatie tot klinisch psycholoog met goed gevolg hebben afgerond, mogen zich wettelijk ‘klinisch psycholoog’ noemen. Nederland telde op 1 mei 2023 ongeveer 2.250 klinisch psychologen (bron: CIBG).

Wat doet een klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg. Dit betekent dat zij worden ingezet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, en/of minder vaak voorkomende psychische problematiek. Vaak gaat het om meervoudige psychische aandoeningen die meerdere domeinen van het functioneren kunnen betreffen. De klinisch psycholoog is een scientist-practitioner, die in staat is wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk en op wetenschappelijke wijze te reflecteren op zijn werk.

De klinisch psycholoog heeft als clinicus, scientist-practitioner en zorgmanager doorgaans een leidinggevende, sturende en beleidsbepalende rol op het gebied van de behandeling van patiënten met complexe psychische problematiek, vaak als regiebehandelaar. Daarnaast houdt hij/zij zich bezig met de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe wetenschappelijke en professionele kennis op zijn vakgebied. Een deel van de klinisch psychologen is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Veel klinisch psychologen vervullen leidinggevende functies en zijn betrokken bij innovaties in de zorg.

Maak kennis met een klinisch psycholoog (video)

 

Werkvelden/werkplekken

De klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn binnen de somatische en geestelijke gezondheidszorg gepositioneerd als specialist tussen de medisch specialisten, vergelijkbaar met ziekenhuis apothekers, klinisch chemici en klinisch fysici, als gelijkgestelde beroepsbeoefenaar. Ongeveer driekwart is werkzaam in een ggz-instelling en/of in de vrijgevestigde praktijk (vaak in combinatie). Eén op de zes klinisch psychologen werkt in een algemeen of academisch ziekenhuis. Daarbuiten komen we klinisch psychologen tegen op tal van andere plaatsen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in revalidatie instellingen, ouderenzorg of jeugdzorg, instellingen voor forensische zorg en verslavingszorg.

Kamer Specialisten

Binnen het NIP zetten de klinisch psychologen zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Onze kamer Specialisten is het enige landelijke gremium dat zich specifiek inzet voor de belangenbehartiging en ontwikkeling van de positie van de psychoog specialisten in brede zin. Lees hoe zij dat doen.

Opleiding tot klinisch psycholoog

De specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke kennis aangevuld met praktijkervaring binnen de patiëntenzorg. De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden.

Na de KP-opleiding kan een gz-psycholoog zich als klinisch psycholoog laten inschrijven in het BIG-register. Omdat de opleiding onder meer de volledige opleiding tot psychotherapeut omvat, kan een klinisch psycholoog zich ook laten registreren als psychotherapeut (artikel 3 wet BIG).

Herregistratie

Klinisch psychologen moeten zich elke vijf jaar laten herregistreren.

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4.160 uren hebt gewerkt als klinisch psycholoog (waarvan minimaal 3.120 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 punten besteed te hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 punten aan bij- en nascholing, minimaal 25 punten aan intercollegiale toetsing en 25 punten zijn vrij in te vullen.

Gz-psychologen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog, kunnen voor de herregistratie als gz-psycholoog volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Ze hoeven dus niet apart aan te tonen dat ze voldoen aan de werkervaringseis.

Wanneer je als klinisch psycholoog ook geregistreerd staat als psychotherapeut moet je je apart laten herregistreren voor de titel psychotherapeut bij het BIG-register.

Beroepsprofiel klinisch psycholoog

Meer weten over het werk van een klinisch psycholoog en waarin hij/zij zich onderscheidt van andere psychologen zoals de gz-psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, of de psychotherapeut en de psychiater? Download dan het beroepsprofiel klinisch psycholoog (pdf).

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.