NIP

Registerpsycholoog NIP®

De titel ‘psycholoog’ is niet wettelijk beschermd: iedereen kan zich psycholoog noemen. Ongeacht opleiding of werkervaring. Het NIP staat voor goede en betrouwbare psychologische zorg en heeft daarom een norm voor vakbekwaamheid opgesteld, die uitgaat van een postmaster opleidingsniveau.

Schoolmeisjes ongelukkiger

Registerpsycholoog NIP®

Als je beschikt over een beroepsregistratie op postmasterniveau en lid bent van het NIP, dan mag je de merknaam Registerpsycholoog NIP® en het bijbehorende beeldmerk gebruiken. Daarmee laat je zien dat je voldoet aan de norm voor vakbekwaamheid, dat je handelt naar de Beroepscode voor psychologen en dat je valt onder het tuchtrecht van het NIP.

Vakbekwaamheidnorm

Het NIP vindt dat een zesjarige opleiding nodig is om het beroep op hoog niveau te kunnen uitoefenen:

  • een vierjarige universitaire opleiding aangevuld met:
  • een tweejarig postmastertraject.

Deze norm voor vakbekwaamheid is het uitgangspunt bij zowel de NIP-registraties als de SKJ- en BIG-registraties op postmasterniveau

Toevoeging werkveld

De merknaam Registerpsycholoog NIP® mag je voeren als je lid bent van het NIP en bent ingeschreven in een daartoe door het Bestuur van het NIP aangewezen register op postmasterniveau. Op dit moment zijn dat:

Merknaam Registerpsycholoog NIP®

Op het moment dat je ingeschreven wordt in de genoemde registers en lid wordt van het NIP, krijg je automatisch het recht om de merknaam Registerpsycholoog NIP® te voeren. De merknaam Registerpsycholoog NIP® mag worden aangevuld met een werkveldaanduiding. De merknaam luidt dan als volgt:

  • Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd®
  • Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie®
  • Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg®

Je mag de merknaam Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg® gebruiken wanneer je gz-psycholoog bent, lid van het NIP én in geschreven staat in één van deze NIP-registers:

Titel en beeldmerk

De titel en het bijbehorende beeldmerk ‘Registerpsycholoog NIP’ cq. ‘Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg’ mag je voeren/gebruiken als je bent ingeschreven in een van bovengenoemde registers. Óf als je als gz-psycholoog BIG-geregistreerd bent én lid van het NIP bent. De titel Registerpsycholoog NIP, aangevuld met genoemde werkvelden, zijn als dienstmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

Info voor cliënten

Met de folder Registerpsycholoog NIP – algemene folder (pdf) kun je cliënten informeren over wat een Registerpsycholoog NIP inhoudt en wat de meerwaarde is.

 

Nationale beeldbank

Registerpsycholoog Specialist NIP

De merknaam Registerpsycholoog Specialist NIP mag je gebruiken als je lid bent van het NIP en staat ingeschreven in een daartoe aangewezen register op specialistisch niveau. Op dit moment zijn dat:

  • Register Klinisch Psycholoog (BIG)
  • Register Klinisch Neuropsycholoog (BIG)

Achter de merknaam Registerpsycholoog Specialist NIP kan de werkveldnaam worden vermeld: Registerpsycholoog Specialist NIP/ Gezondheidszorg

De merknaam Registerpsycholoog Specialist is als dienstmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.