NIP

Home Nieuwskamer Problemen aanbesteding jeugdhulp bij vrijgevestigde praktijken

Geschreven op:

Problemen aanbesteding jeugdhulp bij vrijgevestigde praktijken

Er komen bij ons als beroepsverenigingen veel signalen binnen dat gemeenten bij de aanbesteding van jeugdhulp de vrijgevestigde praktijken niet of onvoldoende inkopen. Deze ontwikkeling is zorgelijk en daarom kaarten wij dit landelijk aan vanuit de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) in de Hervormingsagenda, maar ook door bijvoorbeeld gemeente Amsterdam aan te schrijven.

Vrijgevestigde onmisbaar

We zien dat veel gemeenten de taakgerichte inkoopvariant inzetten, wat betekent dat er een beperkt aantal aanbieders wordt gecontracteerd. De aanbieders vormen hiervoor samenwerkingsbanden die vooral bestaan uit de grotere organisaties en geen of zeer beperkt vrijgevestigden als onderaannemer meenemen. Hierdoor verschraalt het jeugdhulplandschap, terwijl de zorgvraag en de wachtlijsten niet verminderen. Voor goede jeugdhulp is een gevarieerd zorglandschap nodig van zowel grote en kleine aanbieders, met ieder een eigen specialisatie.

Wat kun je zelf als vrijgevestigde doen?

Deze signalen kunnen wij als beroepsverenigingen afgeven, maar ook als vrijgevestigde zelf kun je het nodige doen. In onderstaande brief vind je een aantal tips hiervoor. De brief is opgesteld door de werkgroep Vrijgevestigden (FVB, LVVP, NIP, NVO, NVVP en BPSW) van de SBJ.

Daarnaast is het altijd fijn als je aan ons kenbaar maakt wat er in jouw gemeente speelt, zodat zij ook op de hoogte is van de problematiek.