NIP

Werkgroepen

Binnen de sectie neuropsychologie zijn er verschillende werkgroepen die zich bezighouden met specifieke vraagstellingen of het opstellen van algemene richtlijnen.

Werkgroep Richtlijnen, diagnostiek en behandeling

Doel: het samenstellen van algemene en specifieke richtlijnen voor de neuropsychologische diagnostiek bij kinderen en volwassenen. De beoogde richtlijnen zijn monodisciplinair, pragmatisch van insteek en zover mogelijk evidence based dan wel conform best clinical practice.

Op basis van inspanningen in het verleden is al een algemene richtlijn opgesteld voor volwassenen en kinderen. Het eerste doel is deze te herzien voor zover nodig. Vervolgens gaan kleine werkgroepen samen met een werkgroeplid aan de slag met het ontwikkelen van de specifieke richtlijnen. Deze richten zich op de cognitieve domeinen en specifieke neurologische en psychiatrische aandoeningen. We houden je via de website en nieuwsbrief op de hoogte. Mogelijk word je benaderd voor een bijdrage aan een of meer van deze specifieke richtlijnen.

  • Alex Knipping, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
  • Marleen Gerritsen, Deventer Ziekenhuis
  • Vera van Stek, Alrijne Ziekenhuis

 

Werkgroep Kwaliteit en onderwijs

Doel: het bewaken en ontwikkelen van onderwijs op het gebied van de neuropsychologie. Dit betreft zowel de opleiding op bachelors en mastersniveau, alsook het neuropsychologie-onderwijs in de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog. Ook houdt de werkgroep zich bezig met het specialisme klinisch neuropsycholoog.

  • Prof. dr. Joke Spikman, Rijksuniversiteit Groningen
  • Anne Buunk, Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Danielle Boelen, Deventer Ziekenhuis

 

Werkgroep Public Relations

De werkgroep Public Relations verzorgt de nieuwsbrief en de website.

  • Niels Walraven