NIP

Home Nieuwskamer 965 gz-plekken voor 2024 en verdeling TOP

Geschreven op:

965 gz-plekken voor 2024 en verdeling TOP

Op 16 mei 2023 heeft het ministerie van VWS de voorlopige instroomaantallen bekend gemaakt voor volgend jaar. In 2024 komen 965 gz-opleidingsplaatsen vrij, volgens het scenario zonder substitutie*. Ook zullen er 200 plekken vrijkomen voor de opleiding tot klinisch psycholoog en 26 voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Het ministerie van VWS wijkt met dit besluit af van het advies van het Capaciteitsorgaan, waarin staat dat jaarlijks 1.885 gz-psychologen moeten worden opgeleid en 249 klinisch psychologen.

De stijging van 133 gz-opleidingsplekken ten opzichte van het vorige Capaciteitsplan lijkt een kleine stap in de goede richting, maar is nog lang niet voldoende om het grote tekort aan BIG-geregistreerde psychologen in de zorg op te vullen. De tekorten werken door in lange wachtlijsten in de specialistische ggz hoge werkdruk onder psychologen. En hebben een negatieve invloed op de kosteneffectiviteit in de zorg. Het NIP gaat zich verdiepen in de overwegingen voor het besluit en zal zich met de andere veldpartijen beraden op vervolgstappen.

 

Overzicht subsidieplekken in de afgelopen jaren, volgens het advies van het Capaciteitsorgaan en de toewijzing voor 2024 van VWS:

Beroep Capaciteitsplan 2020-2024 Capaciteitsplan 2024-2027 Aantal plekken voor 2024
Gz psycholoog 832 1.885 965
Psychotherapeut 155 171 171
Klinisch psycholoog 299 249 200
Klinisch neuropsycholoog 29 26 26

 

Concept toewijzing naar praktijkopleidingsinstellingen

Gebaseerd op deze voorlopige toewijzing heeft TOP Opleidingsplaatsen een eerste verdeling gemaakt van de beschikbare plaatsen volgens de nieuwe toewijzingssystematiek, een getrapt systeem. Eerst worden de beschikbare plekken verdeeld over de sectoren op basis van gegevens van het Capaciteitsorgaan. Vervolgens worden de dan nog beschikbare plaatsen binnen een sector verdeeld volgens het beschikte historisch opleidingsvolume (HOV). Eventuele resterende opleidingsplaatsen worden verloot onder resterende aanvragen. Dit geeft de volgende voorlopige verdeling:

 

In de komende periode zal het bureau Bosman en Vos (in opdracht van TOP Opleidingsplaatsen) de gevolgen van de toewijzingssystematiek monitoren. Praktijkopleidingsinstellingen zullen hiervoor benaderd worden. Ben je benieuwd naar het project Toewijzingscriteria van TOP opleidingsplaatsen en de stappen die de komende maanden gezet gaan worden? Kijk dan eens op de projectpagina van TOP: Projecten – TOP Opleidingsplaatsen (top-opleidingsplaatsen.nl)

 

Substitutie

* De substitutie verwijst naar de huidige situatie waarin wegens een tekort aan gz-psychologen, regelmatig vacatures voor gz-psychologen worden ingevuld door masterpsychologen (substitutie). De vacatures raken ingevuld, maar het tekort aan gz-psychologen blijft bestaan, al is dat minder zichtbaar. Voor het nieuwe advies is uitgevraagd hoeveel onzichtbare vacatures er waren bij verschillende organisaties en hoeveel masterpsychologen zouden moeten worden opgeleid om deze substitutie terug te draaien.