NIP

Burn-out – toolbox voor psychologen

De NIP Toolbox ‘Burn-out preventie en amplitie op het werk’ heeft als doel het bieden van gedegen wetenschappelijke en in de praktijk bruikbare informatie voor psychologen. De toolbox bestaat uit vijf hoofdstukken. Hieronder vind je de thema’s per hoofdstuk en kun je het hoofdstuk als pdf downloaden.

Man in bibliotheek

Hoofdstuk 1 | de definitie van burn-out en NIP-visie

Het hoofdstuk ‘Definitie burn-out en NIP-visie’ is een introductie in het begrip werkstress en bevat een definitie van burn-out. De visie is duidelijk holistisch. Het individu, de organisatie en de maatschappij zijn interacterend van invloed. Daarbij zijn kernbegrippen te onderscheiden zoals curatie, preventie en amplitie. Hiervan wordt een beschrijving gegeven. Verder komt aan bod wat de rol kan zijn van de verschillende groepen psychologen bij preventie en behandeling van burn-out.

Ga naar de download van hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2 | Burn-out in arbeidsorganisaties: organisatiestressmodellen

Bij Organisatiestressmodellen zijn samenvattingen te vinden van de belangrijkste theorieën over het ontstaan van burn-out. Een selectie was hier noodzakelijk. Er is gekozen voor modellen die bevestigd zijn in meerdere gezaghebbende publicaties. Vaak is daarbij uitgegaan van handboeken psychologie van arbeid en gezondheid, zoals de meest recente vierde herziene druk van het boek De psychologie van arbeid en gezondheid onder redactie van Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker uit 2020. De aandacht gaat  uit naar modellen die toegepast worden in Nederland. De NIP Toolbox wil vooral aanknopingspunten geven voor de dagelijkse praktijk van psychologen. Vandaar dat bij de beschrijvingen van de theorieën ook de meetinstrumenten en vragenlijsten aan bod komen.

Ga naar de download van hoofdstuk 2

Nationale beeldbank

Hoofdstuk 3 | Cijfers en trends

‘Cijfers en trends’ bevat voornamelijk een overzicht van waar de meest actuele relevante cijfers te vinden zijn van de ontwikkeling van burn-out klachten in Nederland en aanverwante belangrijke aspecten, zoals het gevoel van autonomie, ervaren disbalans in werk-privé en verzuimcijfers. Het is mogelijk  om de cijfers en trends te vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep. Ook wordt er aangegeven waar Europese cijfers te vinden zijn. Interessant is de monitoring van ZZP-ers tegenover personeel in loondienst.

Ga naar de download van hoofdstuk 3

Nationale beeldbank

Hoofdstuk 4 | Wet- en regelgeving bij (psychische) aandoeningen op het werk

Het onderwerp ‘Wet en regelgeving bij (psychische )aandoeningen op het werk’ is in de eerste plaats bepaald door arbo- en arbeidsrechtelijke wetgeving. Gezien de complexiteit van dit onderwerp is geselecteerd welke juridische aspecten van belang zijn voor psychologen die arbeid gerelateerde aandoeningen behandelen. Denk aan de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbowet. Verder komen hier ook de beroepsethiek en de professionele richtlijnen aan bod.

Ga naar de download van hoofdstuk 4

Nationale beeldbank

Hoofdstuk 5 | Inzichten uit de praktijk en beschikbare interventies

Tot slot komen in het hoofdstuk ‘Succesvolle preventie: inzichten en interventies’ enkele belangrijke inzichten over bijvoorbeeld balans, regie en re-integratie aan bod. In dit hoofdstuk vindt je daarnaast een verwijzing naar de interventiematrix van TNO die een overzicht bevat van interventies voor professionals.

Ga naar de download van hoofdstuk 5