NIP

Home Secties Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie Leden van de Commissie Culturele diversiteit en psychologie

Commissie Culturele diversiteit en psychologie

Dr. Victor Kouratovsky

Voorzitter

Dr. Michael Bender

Bestuurslid

Dr. Byron G. Adams

Bestuurslid

Fatma Agca

Bestuurslid

Dr. Özgül Uysal-Bozkir

Bestuurslid

Missie

  • de psychologie als wetenschap verruimen met onderwerpen die gerelateerd zijn aan de groeiende diversiteit in de samenleving. Op basis van onderbouwd advies vanuit het onderzoeksveld en praktijk betekent dat advies geven en zich actief inzetten om het onderwijscurriculum te verruimen met onderwijs op deze thema’s;
  • de psycholoog als beroepsbeoefenaar helpen door de praktische toepasbaarheid van de aangereikte kennis en competenties te vergroten rondom verschillen in achtergronden van cliënten (de zogenaamde culturele sensitiviteit) , maar ook door initiatief te tonen in het wegwijzen op een terrein waar nog steeds veel vraagtekens en lacunes bestaan. De maatschappelijke rol (c.q. sociale verantwoordelijkheid) van de psycholoog i.v.m. het aspect culturele diversiteit helpen begrijpen en ontwikkelen;
  • het NIP als vereniging van psychologen helpen ontwikkelen tot een opinieleider c.q. relevante gesprekspartner in het maatschappelijk debat over (culturele) diversiteit in de samenleving . De verbinding en samenwerking tussen leden bevorderen rondom deze thema’s.

Lees onze missie en visie (pdf)

Read our mission statement(pdf)