NIP

Home Nieuwskamer Uitspraak van de maand september 2023: een verklaring op verzoek van je cliënt leidt vaker tot een (tucht)klacht

Geschreven op:

Uitspraak van de maand september 2023: een verklaring op verzoek van je cliënt leidt vaker tot een (tucht)klacht

In deze zaak legde de behandelend psycholoog een verklaring af op verzoek van haar cliënte, toen 13 jaar oud, en verstrekte deze aan moeder. Daarmee werd de psycholoog naast behandelaar van de dochter ook belangenbehartiger in de (v)echtscheiding van haar ouders.

Het NIP raadt het afleggen van dergelijke verklaringen af. Zie de recent vernieuwde informatie op de website hierover: FAQ Verklaring afgeven.

Niet onbelangrijk: het NIP biedt behandelend psychologen ook al jaren een toelichting (pdf) aan die kan worden verstrekt aan cliënten waarmee een weigering van de psycholoog om een dergelijke verklaring af te leggen wordt uitgelegd en geobjectiveerd.