NIP

Home Thema’s Werkervaringsplaatsen

Werkervaringsplaatsen

Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden. Recent afgestudeerden kunnen op een dergelijke werkplek ervaring opdoen tegen een meestal minimale vergoeding (soms een paar boekenbonnen). In de praktijk blijkt dat dit kan leiden tot vervanging van een reguliere werkplek door een stageplek na opleiding. Hierdoor is sprake van verdringing van reguliere werknemers en ontstaat oneerlijke concurrentie. Het NIP keurt dit soort werkervaringsplaatsen, waarbij misbruik wordt gemaakt van afgestudeerden, af.

Een werkervaringsplaats? Weet waar je op moet letten!

Onder andere door de NIP-lobby staat het thema ook bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) inmiddels goed op het vizier. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een aparte webpagina en video ‘stage na opleiding’ die toelicht wat wel en niet mag.

Volgens de huidige geldende wet- en regelgeving moet het onderscheid tussen een stage en volwaardige baan helder zijn. Daarbij kunnen de woorden stage, werkervaringsplaats, traineeship of andere termen overigens door elkaar gebruikt worden. Voor de wet gelden hiervoor echter dezelfde regels. Vaak is een stage onderdeel van een opleiding. Maar ook zonder een opleiding kan er stage worden gelopen. Een stage biedt studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. De werkzaamheden zijn van bijkomende aard. Bij een stage moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de stagiair wordt begeleid vanuit het stagebedrijf. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald. Voert de stagiair gewoon werk uit? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Iemand met een werkervaringsplaats is meestal klaar met zijn opleiding. Hij/zij doet werkervaring op bij een werkgever. Meestal verricht de afgestuurde volwaardig werk en heeft dan in ieder geval recht op het minimumloon.

Heb je nog vragen?

Graag verwijzen we je naar onze Beroepscoaches (enkel voor NIP leden toegankelijk). Dit zijn ervaren psychologen die samen met jou kunnen nadenken over jouw carrière. Zij weten als geen ander hoe het is om in dit werkveld te opereren en staan voor je klaar als je advies nodig hebt over dit onderwerp.

En mocht je juridische vragen hebben, dan kun je gebruik maken van de juridische dienstverlening die wij onze leden bieden.