NIP

Home Nieuwskamer Jongeren over toekomstige welvaart van Nederland: Investeer in welzijn van mens en planeet

Geschreven op:

Jongeren over toekomstige welvaart van Nederland: Investeer in welzijn van mens en planeet

De Raad voor de Toekomst heeft het advies Duurzaam durven denken uitgebracht over het Nationaal Groeifonds. Ook het NIP heeft via onze jongerensecties (Sectie Startende Psychologen en SPS-NIP) en hun betrokkenheid bij de koepels die vertegenwoordigd zijn in de Raad van de Toekomst, meegedacht bij het advies.

Streven naar een toekomst met brede welvaart, binnen de grenzen van mens en natuur 

In het advies staat dat de Raad van Toekomst een toekomst wil waarin keuzes worden gemaakt op basis van streven naar brede welvaart. De Raad voor de Toekomst is van mening dat economische ontwikkelingen te allen tijde moeten passen binnen de grenzen van de mens en de natuur. Met andere woorden, niet economische groei moet centraal staan in het gedachtegoed en de aanpak, maar juist het welzijn van de mensen en de planeet op de lange termijn. Het Nationaal Groeifonds kan hierin een cruciale rol vervullen. Samenvattend hebben ze acht aanbevelingen: 

  1. Streven naar brede welvaart als essentiële voorwaarde. Maatschappelijke effecten (zowel sociale als ecologische) mogen niet ondergeschikt zijn bij de beoordeling van voorstellen. Duurzame ontwikkeling voor de lange termijn betekent dat er evenwicht en samenhang moet zijn tussen economische, sociale en ecologische dimensies. Specifieke en vooral méér aandacht is nodig voor zowel de sociale dimensie (welzijn en sociale cohesie) als voor een goede kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit). 
  2. Stel een vooruitstrevend, progressiever en multidisciplinair analysekader op als het gaat om de maatschappelijke effecten en impact. 
  3. Een langetermijnvisie op wat voor economie en samenleving we in de toekomst in Nederland willen hebben, is een belangrijke voorwaarde om voorstellen goed te kunnen beoordelen. Deze ontbreekt tot nu toe. 
  4. Bepaal welke impact een voorstel heeft op een gewenste systeemverandering. Er is een complexe verwevenheid van thema’s, hoe is de impact op het hele systeem? 
  5. Aanbeveling over kansrijke thema’s voor de komende investeringsrondes. Sommige onderwerpen zijn namelijk nog onderbelicht of behoeven, in verband met ontwikkelingen en trends die zich momenteel aftekenen, meer of blijvende aandacht. De Raad voor de Toekomst noemt een aantal thema’s die zij bijzonder kansrijk acht, waarbij klimaat de belangrijkste is. Andere thema’s die genoemd worden zijn bijv. innovatie(s) in relatie tot vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, met name waar het gaat om sociale cohesie en gedrag. En gezondheid en kwaliteit van leven, waarbij er o.a. vooral geïnvesteerd moet worden in kennisontwikkeling mentale gezondheid.  
  6. Gebruik van de generatietoets dient beter te gebeuren. 
  7. Intergenerationele solidariteit. Met de beste kennis van nu zullen rechtvaardige keuzes gemaakt moeten worden, zodat toekomstige generaties dezelfde kansen en kwaliteit van leven krijgen. 
  8. Strategische onafhankelijkheid in relatie tot duurzaam verdienvermogen. Nederland kan sturen op duurzaam verdienvermogen als voor de lange termijn wordt nagedacht over welke partijen we juist wel en welke we juist niet in Nederland willen hebben. Het Nationaal Groeifonds kan hierin een belangrijke rol spelen door te investeren in ontwikkelingen die Nederland strategisch gezien een positie verschaffen in markten die de duurzame economie en brede welvaart ondersteunen. 

Nationale beeldbankRaad voor de Toekomst 

Kerntaak van de Raad voor de Toekomst is het adviseren over de wijze waarop rekening gehouden wordt met jongeren bij het Nationaal Groeifonds. Het gaat dan om de huidige jongeren, maar ook de jongeren die nog geboren zullen worden. De kinderen en misschien wel (achter)kleinkinderen van onze kinderen. Ze adviseren het kabinet en de bij het Nationaal Groeifonds betrokken partijen.  

Nationaal Groeifonds 

Het Nationaal Groeifonds stelt geld ter beschikking met als doel het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten. Het is gericht op het verduurzamen van de Nederlandse economie op lange termijn en op het welzijn van toekomstige generaties. Vandaar dat zij uitdrukkelijk betrokken worden. Er wordt geïnvesteerd in a) kennisontwikkeling en b) onderzoek, ontwikkeling (R&D) en innovatie. Hiervoor is door het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro beschikbaar gemaakt. 

Meedenken? 

Wil je meedenken bij het thema brede welvaart voor iedereen of specifiek bij de toekomst van jongeren? Stuur dan een mail naar info@psynip.nl met in het onderwerp ‘Meedenken brede welvaart’ of ‘Meedenken toekomst jongeren’ Dan sturen we je meer informatie over de openstaande vrijwilligersfuncties.  

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.