NIP

Home Registraties en merknamen Over de Wet BIG Ontwikkeling specialismen Wet BIG

Ontwikkeling specialismen Wet BIG

Momenteel bestaan er in het BIG-register twee specialisaties opgenomen op de gz-psycholoog: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. In het Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg worden de beroepen psychotherapeut en klinisch psycholoog samengevoegd tot een nieuw specialisme: klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT).  Verschillende werkgebieden worden aangemoedigd tot het verkennen van de mogelijkheid tot nieuwe specialismen (zie p.3, 11-12 van het advies).

Werkgroepen

N.a.v. het advies zijn er, met steun van het NIP, verschillende werkgroepen gestart die in de afgelopen jaren de mogelijkheid en de wenselijkheid van nieuwe specialismen volgens artikel 14 van de Wet BIG aan het verkennen zijn. Daarnaast bespreken de werkgroepen ook andere vormen waarin kennisverdieping kan plaatsvinden bijvoorbeeld met differentiatie of profielgerichte opleidingen.

Ouderen, forensische en medische

De werkgroepen focussen zich op de volgende werkvelden: ouderenpsychologie, forensische psychologie en medische psychologie. De drie werkgroepen trekken samen op in halfjaarlijkse dialoogsessies waarbij ook de Kamer Specialisten van het NIP vertegenwoordigd is. Rudolf Ponds, vicevoorzitter van het NIP, zit de dialoogsessies voor.

In de werkgroepen wordt gewerkt aan de hand van het stappenplan zoals omschreven in de ‘Procedure erkenning specialisme aanvragen’ dat door het CSGP is vastgesteld. Volgens deze procedure is het altijd al mogelijk is om bij het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) een aanvraag in te dienen voor een nieuw specialisme.

Voldoende onderscheid?

Het toetsingskader dat het CSGP heeft opgesteld in het ‘Besluit behandeling aanvragen tot aanwijzing van een specialisme van de gezondheidszorgpsychologie’ wordt door de werkgroepen als uitgangspunt genomen. Met behulp van dit toetsingskader onderzoekt iedere werkgroep of het betreffende werkveld zich voldoende onderscheidt van de al bestaande specialismen (KP en KNP) en uiteindelijk het nieuwe specialisme (KP-PT) om tot een zelfstandig specialisme te komen met een eigen vierjarige opleiding en titel.

Een andere uitkomst van de verkenning zou kunnen zijn om binnen het specialisme KP-PT differentiaties naar werkbied op te nemen en deze in een beroepsaantekening vast te leggen. Bij deze laatste variant zou er bijvoorbeeld eerst twee jaar een gemeenschappelijke opleiding zijn, en daarna een specifiek tweejarig opleidingstraject voor het specifieke werkgebied, met aparte opleidingsgroepen.

De beslissing

Iedere werkgroep is momenteel bezig om een visie te ontwikkelen, wat moet resulteren in een inhoudelijk profiel en een opleidingsplan. Aan de hand daarvan zal besloten worden of er een aanvraag voor een specialisme wordt gedaan, dat er een advies komt om een differentiatie binnen de bestaande specialistenopleiding KP-PT te ontwikkelen, of anderszins.

Ontwikkelingen en nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten.