NIP

Home Secties Sectie Arbeid & Organisatie

Sectie Arbeid & Organisatie

De sectie Arbeid & Organisatie zet zich in voor alle psychologen werkzaam op het gebied van de arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) en de arbeids- en gezondheidspsychologie (A&G). Psychologen werkzaam op dat terrein houden zich bezig met uiteenlopende zaken zoals personeelsselectie, loopbaanontwikkeling, training, management, de hantering van werkstress en ziekteverzuim, counseling, sociale werkvoorziening en beroepskeuze.

Nieuwsbulletin

Bekijk hier ook de vorige nieuwsbulletins:

2022
Nieuwsbulletin 1
Nieuwsbulletin 2
Nieuwsbulletin 3
Nieuwsbulletin 4


Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel van de postmaster opgeleide arbeid- en organisatiepsycholoog omschrijft het werk dat wordt toevertrouwd aan een arbeid- en organisatiepsycholoog op geregistreerd postmaster niveau. Dit profiel is in afstemming met A&O en A&G psychologen uit de praktijk en de curriculum commissie van de sectie A&O (bestaande uit prof. dr. Paul Jansen, prof. dr. Edwin van Hooft, Marijke van den Broek en Jeroen Meliezer) opgesteld. Het profiel is vormgegeven in EPA’s, het Europese ENOP-profiel is gebruikt als referentie.

Download het beroepsprofiel A&O

Addendum beroepsprofiel

Het beroepsprofiel sluit aan bij de beroepspraktijk van zowel de A&O psycholoog als A&G psycholoog. Het profiel is geschikt voor het vormgeven, inrichten en verzorgen van de postmaster opleidingen die leiden tot toelating tot het register A&O of het register A&G.

De postmasteropleiding voor Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP richt zich op de EPA’s die staan aangemerkt als bedoeld voor Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP. De postmaster voor Arbeid-  & Organisatiepsycholoog NIP richt zich op de EPA’s uit de kolommen Werk, Organisatie en Personeel. Er kan voor EPA’s uit de kolom Gezondheid worden gekozen. Deze worden dan enkel aangeboden op verkennend niveau.

Actief worden binnen de sectie A&O?

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur een mailtje naar info@psynip.nl.