NIP

Home Nieuwskamer Probleemgedrag bij mensen met dementie voorkomen

Geschreven op:

Probleemgedrag bij mensen met dementie voorkomen

De sectie Ouderenpsychologie van het NIP lanceert op 29 september samen met het CCE en de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg, het boek ‘Gedragen, Mensgericht samenwerken rondom dementie’. De auteurs gaan in op probleemgedrag bij mensen met dementie. Wat nu soms wordt ervaren als probleemgedrag kan veelal voorkomen of beter aangepakt worden. Psychologen in de ouderenzorg kunnen een sterkere positie innemen naast andere behandelaren en zo interdisciplinair samenwerken.

Het boek richt zich op de mogelijkheden voor deze interdisciplinaire samenwerking en plaatst het probleemgedrag in een bredere context. En die context is complex: vaak zijn naast de cliënt ook mantelzorger en zorgverlener betrokken en ook omgeving, levensloop en cultuur spelen een rol. Professionals kijken en handelen natuurlijk vanuit het perspectief van hun vakgebied, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid en overtuiging. Daarnaast kunnen organisaties en samenwerkingsprocessen ook grote invloed hebben op gedrag. Door heel kritisch te kijken naar die context, leren we anders kijken naar gedrag en anders (samen)werken rondom mensen met dementie. De richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie richt zich hier ook op, maar blijkt helaas lang niet overal leidend in het denken en handelen van professionals te zijn.

Inspireren tot een mens- en behoeftegerichte, interdisciplinaire aanpak

Amy van Doormaal, voorzitter van de NIP-sectie Ouderenpsychologie: “We hebben verschillende verhalen en perspectieven samengebracht met als doel om meer mensgericht te kijken naar probleemgedrag bij mensen met dementie. Daarbij hopen we dat we met de kennis en ervaringen van onze auteurs handvaten bieden om samenwerking te verrijken. Zo hopen we alle betrokkenen bij cliënten die gedrag laten zien wat als probleem wordt ervaren, te inspireren tot een mens- en behoeftegerichte, interdisciplinaire aanpak. En zo samen de cliënt te dragen in zijn verhaal en behoeften.”

Bestellen?

Amy van Doormaal en Ingrid Rietkerk sloegen de handen ineen met Anita Dortmans en Henriëtte Ettema (CCE) en Maritza Allewijn (PgD). In het boek delen zestien auteurs, allen met hun eigen ervaringen met mensen met dementie, hun kennis, inzicht, visie en passie.