NIP

Home Secties Sectie Verslavingspsychologie

Sectie Verslavingspsychologie

Verslaving is na depressie en angst de meestvoorkomende psychiatrische stoornis in Nederland (Nemesis, 2010). Dit maakt verslaving een belangrijk aandachtsgebied voor psychologen. Verslavingspsychologen richten zich op stoornissen in het gebruik van diverse middelen: soft- en harddrugs, nicotine en alcohol. Ook internet-, game- en medicatieverslaving hebben onze aandacht. Volgens schatting is ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking verslaafd aan een middel (exclusief nicotine).

Wat doen wij voor jou?

Doelen en activiteiten van de sectie

We willen de profilering en professionalisering van het vakgebied verbeteren door:

  • stimuleren van ontwikkeling en implementatie van bewezen effectieve (evidence based) psychologische interventies;
  • verzamelen en uitdragen van kennis uit het (internationale) vak en onze leden daarover up to date te houden;
  • de aandacht voor de verslavingspsychologie in de ggz vergroten;
  • een bijdrage leveren aan het onderwijs omtrent verslavingspsychologie;
  • het stigma rondom verslaving verminderen;
  • in te zetten op actuele thema’s in de verslavingszorg.

Mythes tabaksverslaving

Tabaksverslaving in de verslavingszorg: mythes en misverstanden

 

Toolbox stoppen met roken

Met de toolkit Stoppen met roken kunnen verslaafden onder de beroepsgroep zelf aan de slag om hun verslaving aan te pakken. De toolkit is ook behulpzaam voor psychologen die verslavingsproblematiek signaleren bij collega’s. Maar ook psychologen die hier meer over willen leren vinden hier informatie, tips en materialen.

Problematisch middelengebruik binnen de beroepsgroep

Ook onder psychologen heeft hoogstwaarschijnlijk zo’n 10 – 12 % een stoornis in middelengebruik. Om het onderwerp bespreekbaar te maken en psychologen te ondersteunen is de toolkit Problematisch middelengebruik en verslaving ontwikkeld. Ook handig als je verslavingsproblematiek herkent bij een collega of meer wilt weten over het onderwerp.