NIP

Visie en missie

De sectie SEP wil het nut en de noodzaak van psychologie binnen profit en/of non-profit organisaties zichtbaarder maken, en daarmee het belang van psychologen in commerciële organisaties en het sociale domein.

Doel

De sectie stimuleert en faciliteert het delen van betrouwbare kennis over gedrag en geluk binnen de wetenschap en organisaties, mede op basis van de exponentieel groeiende digitale onderzoeksmogelijkheden. Maar de focus ligt niet alleen op kennis en wetenschap. We willen ook de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten stimuleren en promoten. Psychologie neerzetten als een volwaardige professie binnen organisaties. Als laatste wil de sectie ook meer ethiek brengen en borgen binnen het commerciële en sociale domein.

Netwerk & waarde

Deze sectie van het NIP werkt op eigentijdse wijze en bouwt een inclusief netwerk van psychologen met diverse achtergronden, werkzaam in profit en/of non-profit. We richten ons op díe psychologen die het belang en de waarde van ons vakgebied voor diverse onderdelen en activiteiten van organisaties onderschrijven.

Juist door de diversiteit ontstaat een sterke sectie die zich bezig houdt met het toepassen van psychologische inzichten en vaardigheden om organisaties te laten groeien en de samenleving beter te maken.