NIP

Home Nieuwskamer Artikel ‘Tijd om te specialiseren in Ouderenpsychologie’ in tijdschrift De Psycholoog

Geschreven op:

Artikel ‘Tijd om te specialiseren in Ouderenpsychologie’ in tijdschrift De Psycholoog

In de januari 2023 uitgave van tijdschrift De Psycholoog staat een artikel van Bas van Alphen, Anneloes den Broek en Hilde Verbeek over specialiseren in de Ouderenpsychologie. Een artikel wat aansluit bij de verkenningsfase waar wij als sectie Ouderenpsychologie in zitten. Het geeft een mooi beeld van waar wij als sectie nu staan en waar we naartoe willen.

Dialoog over ontwikkeling specialismen

Separaat aan het artikel in de Psycholoog is een aantal secties, mede als gevolg van de huidige ontwikkelingen in het veld, de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een specialisme aan het verkennen. Zo ook wij.

Het NIP vindt het belangrijk om de dialoog over de wenselijkheid van de ontwikkeling van nieuwe specialismen en de effecten daarvan te stimuleren. Het delen van visie, kennis en ervaring is daarin belangrijk en helpt in deze verkenning.

Het NIP heeft daarom in april 2022 een eerste dialoogsessie gehouden over de wensen en ideeën rondom het ontwikkelen van specialismen. In oktober 2022 heeft er een vervolgsessie plaatsgevonden. Uit deze sessies is gebleken dat het met name gaat om de borging en het behoud van specialistische kennis en dat vervolgens gekeken moet worden hoe dit vormgegeven kan worden.

Hoe verder?

De sectie Ouderenpsychologie zal samen met twee andere secties binnen het NIP structureel samenkomen om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen en zo het ontwikkelen van een specialisme verder te verkennen. We houden jullie op de hoogte.