NIP

Home Lidmaatschap Vergoeding NIP-contributie

Vergoeding NIP-contributie

Er zijn verschillende mogelijkheden om je NIP-contributie gedeeltelijk via je werkgever vergoed te krijgen. Omdat het NIP federatiepartner is van cao-partij FBZ, heeft de contributie de status van vakbondscontributie.

CAO, OR of WKR

Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing waarin afspraken over de teruggave van contributie zijn opgenomen.

Wordt er in de tekst verwezen naar regelingen met de werkgever, informeer dan bij personeelszaken of een lid van de OR naar de gemaakte afspraken over de vergoedingen van contributies. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding van de contributie dan de cao.

Wordt de contributie niet of niet geheel vergoed volgens de cao-afspraken, dan kun je aanspraak maken op de werkkostenregeling (WKR). Het kan mogelijk zijn dat je meer vergoed krijgt via de werkkostenregeling (ongeveer de helft) dan via afspraken in de cao. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Contributie terugvragen

Lever de contributienota of factuur in bij je werkgever. Houd er rekening mee dat deze je verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. Vraag dus na voor welke datum je de gegevens moet overleggen. De werkgever zorgt ervoor dat je (een deel van) de contributie terugkrijgt.

Alleen voor werknemers

De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen hier geen gebruik van maken.