NIP

Home Lidmaatschap Contributie terugvragen

Vergoeding NIP-contributie

Wist je dat je, als werknemer, je NIP-contributie gedeeltelijk via je werkgever vergoed kan krijgen? Omdat het NIP federatiepartner is van vakbond FBZ, heeft de contributie de status van vakbondscontributie en kun je deze bij je werkgever terugvragen. Wat je precies terugkrijgt, hangt af van de cao die voor jou van toepassing is. Hieronder kun je meer informatie vinden.

Cao

Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing waarin afspraken over de teruggave van contributie zijn opgenomen. Hieronder kun je een lijst vinden van de cao’s waar het NIP bij betrokken is via vakbond FBZ.

N.B. De afspraken hieronder zijn de afspraken die gemaakt zijn met de brancheorganisaties. Het kan zijn dat werkgevers ruimere vergoedingen hanteren dan vermeld staat in de cao. Het is altijd goed om naar deze regeling te informeren bij je werkgever.

Cao GGZ

Volgens de cao GGZ (artikel 4, hoofdstuk 5) is de contributie van het NIP opgenomen als een verplicht onderdeel van de werkkostenregeling (WKR). Je werkgever kan deze onbelast vergoeden.

Cao Gehandicaptenzorg

In de cao Gehandicaptenzorg staat opgenomen dat je een vergoeding kan krijgen voor het lidmaatschap van het NIP, omdat het NIP beroepsinhoudelijke activiteiten verricht voor de gehandicaptenbranche (artikel 9:10 van de cao). Deze vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per jaar. Daarnaast kun je het restant van de contributie eenmaal per jaar via de werkkostenregeling (WKR) uitruilen tegen je brutoloon (artikel 12:1), waardoor je netto meer overhoudt.

Cao Jeugdzorg

In de cao Jeugdzorg is opgenomen dat de contributie van het NIP, als federatiepartner van vakbond FBZ, onderdeel is van de werkkostenregeling (WKR). Je werkgever kan deze onbelast vergoeden.

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Op basis van artikel 5.4 van de cao NU kan de vergoeding van het lidmaatschap van het NIP deel uitmaken van het uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. Hierover worden dan afspraken gemaakt tussen je werkgever en de medezeggenschap (lokaal overleg). Je kunt bij personeelszaken of een lid van de medezeggenschapsraad informeren naar de gemaakte afspraken over de vergoedingen van contributies. Als de vergoeding van het NIP-lidmaatschap nog niet is opgenomen, kun je dat hier ook aankaarten.

Cao UMC

Ben je gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, PSYCHOLOOG NIP of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en werk je ook als zodanig in een UMC? Dan kom je volgens de cao UMC in aanmerking voor vergoeding van het NIP-lidmaatschap volgens artikel 3.1.5 lid 4. Heb je geen van de bovenstaande registraties, dan kun je je NIP-lidmaatschap vergoed krijgen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden volgens artikel 18.3 lid 1 en 2 van de cao UMC.

Cao VVT

Op basis van artikel 8.5.2. van de cao VVT blijven een aantal regelingen uit de cao V&V 2006-2007 en de cao T van toepassing tenzij er binnen je organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad (OR) en werkgever. Je kunt bij personeelszaken of een lid van de OR informeren of dit laatste voor jou van toepassing is.

In de cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat opgenomen dat de werkgever een bijdrage verstrekt voor de jaarlijkse contributie van het NIP. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. Dit contributiedeel wordt jaarlijks vastgesteld en was in 2023 70% van de contributie van het NIP.

Cao Ziekenhuizen

In de cao Ziekenhuizen staat opgenomen dat je het recht hebt om de contributie van het NIP te voldoen uit je brutoloon. Je werkgever mag dit verzoek niet afwijzen (artikel 3.2.12).

WKR

Staat je cao niet in het lijstje of wordt de contributie niet of niet geheel vergoed volgens de cao-afspraken? Dan kun je aanspraak maken op de werkkostenregeling (WKR). Het kan daarnaast ook mogelijk zijn dat je meer vergoed krijgt via de werkkostenregeling (ongeveer de helft) dan via de afspraken in de cao. Je kunt bij je werkgever informeren naar de mogelijkheden.

Contributie terugvragen

Je kunt je contributie bij je werkgever declareren door de contributienota of factuur in te dienen bij je werkgever. Je kunt deze voorbeeldbrief meesturen met de factuur. Houd er rekening mee dat je verzoek tijdig verwerkt moet kunnen worden in de salarisadministratie. Vraag dus na voor welke datum je de gegevens moet overleggen. De werkgever zorgt ervoor dat je (een deel van) de contributie terugkrijgt.

Alleen voor werknemers

De regeling geldt alleen voor werknemers. Vrijgevestigden, gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen hier helaas geen gebruik van maken.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.