NIP

Home Thema’s Jeugd

Jeugd

Psychologen dragen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun systeem. Vanaf de eerste levensfase tot in volwassenheid. Ze werken in en om scholen, maar ook binnen jeugdhulpinstellingen of zelfstandige praktijken. Op deze pagina lees je hoe het NIP hen hierin ondersteunt, en ervoor zorgt dat kennis van ontwikkelingspsychologie op de juiste plek wordt ingezet. Psychologen in het jeugddomein zijn binnen het NIP verenigd in de sectie Jeugd en de daaronder vallende werkgroepen.

Verbeteren jeugdhulp

Het NIP zet zich in voor hoogwaardige en toegankelijke jeugdhulp, met goed opgeleide professionals. Samen met tien andere beroepsverenigingen in het Jeugdveld (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), werken we mee aan de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd en zetten ons in om de positie van psychologen en psychologische hulp te versterken.

Ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie is een belangrijk kennisdomein dat we als NIP graag in de schijnwerpers zetten. Bijvoorbeeld via het goed bekeken webinar ontwikkelingspsychologie dat begin 2023 werd uitgezonden en kan worden nagekeken. Ook zorgen we ervoor dat ontwikkelingspsychologische kennis bijdraagt aan meer veerkracht in de maatschappij, bijvoorbeeld via de opzet van een kennisbank over de eerste 1001 dagen van het leven, of aandacht voor mentale gezondheid op school.

Opleiding

Het NIP streeft ernaar de ontwikkelingspsychologie stevig te verankeren in de opleiding, beroepsregistratie en bij- en nascholing van psychologen. Dan doen we onder meer via onze NIP-registratie, het samenvoegen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog en de gezondheidszorgpsycholoog in een nieuw basisberoep in de wet BIG, en door bij te dragen aan de opleiding van Schoolpsychologen en de registers van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder de Jeugdwet.

Documenten Jeugdhulp

Jeugdhulp

Toegang tot jeugdhulp
Jeugdigen of ouders worden via het wijkteam of het CJG doorverwezen naar Jeugdhulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan verwijzen.

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Over de achtergrond van de oprichting van SKJ en de registratie-eisen.

Kwaliteitseisen en (vrijgevestigde) jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders moeten werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Ze moeten het werk in beginsel laten uitvoeren door professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd. Daarbij moeten ze rekening houden met de kennis en vaardigheden van die professionals. En het moet mogelijk zijn om te werken volgens de professionele standaard.

Kwaliteitseisen in de Jeugdwet & verplichtingen voor de psycholoog
Gemeenten hebben grote beleidsvrijheid in de manier waarop ze de jeugdhulp vorm geven, maar in de Jeugdwet zijn bepalingen over kwaliteit opgenomen, waaraan gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zich moeten houden.

Werken met geregistreerden, tenzij…
Over de norm van verantwoorde werktoedeling, de ‘tenzij-clausule’, bij- en nascholing en lijnverantwoordelijkheid.

Declareren en factureren van jeugdhulp
Met informatie over declaratie- en facturatieprocessen, standaardisatie en uitvoeringsvarianten.

Factsheet, eindrapport en handreiking intermediair vrijgevesgide aanbieders in de jeugdhulp

In deze facsheet van de VNG staat informatie die nuttig is voor mensen die als vrijgevestigde werken. Er wordt verwezen naar relevante informatie, onderzoek en handreikingen.

 

Vragen?

Als NIP-lid kun je contant opnemen met ons Informatiecentrum. Of geef je bijdrage via LinkedIn.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.