NIP

Home Thema’s Zorg voor de jeugd

Zorg voor de jeugd

Het NIP is nauw betrokken geweest bij het programma Zorg voor de Jeugd dat liep tot eind 2021. Inmiddels werken de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd samen om de zorg voor de jeugd verder te verbeteren. Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie wordt er gewerkt aan een keten-brede leidraad Suïcidepreventie Jeugd.

Handreikingen Zorg voor de jeugd

Het programma Zorg voor de jeugd heeft een aantal mijlpalen bereikt, zoals het lanceren van het gezamenlijke platform voordejeugd.nl en het publiceren van verschillende handreikingen. Download hier een overzicht van de handreikingen (pdf).

Nationale beeldbank

Samenwerkende beroepsverenigingen jeugd (SBJ)

De beroepsverenigingen uit het jeugdveld die bij Zorg voor de Jeugd zijn van plan om ook na het einde van het programma hun krachten te blijven bundelen. Het NIP (Vera Naber) en de NVvP (Arne Popma) vertegenwoordigden deze beroepsverenigingen in de stuurgroep van Zorg voor de Jeugd en vormen daardoor een vast aanspreekpunt voor onder andere VWS, VNG brancheorganisaties en cliëntenverenigingen. Als onderdeel van SBJ draagt het NIP bij aan verbetering van de zorg voor de jeugd in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen. Op de website is informatie te vinden over wat er in het land gebeurt.

Hier lees je wie de deelnemende partijen zijn.

 

 

 

Zelf aan de slag als jeugdprofessional?

Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar voordejeugd.nl en ontdek wat jij zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen je graag verder.

Via voordejeugd.nl kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

Suïcidepreventie Jeugd: keten-brede leidraad in de maak

Binnen de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waar het NIP partner van is, wordt in de projectgroep ‘Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, gewerkt aan een leidraad die voor de hele jeugdketen bruikbaar is. Doel is om te voorkomen dat er op veel plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden, en om krachten te bundelen door te leren van elkaars ervaringen.

De leidraad wordt gebaseerd op de leidraad suïcidepreventie JeugdzorgPlus die in 2021 is verscheen, maar zal gericht zijn op de hele jeugdketen, en meer aandacht besteden aan:

  • Samenwerken in de keten
  • Samenwerken met naasten
  • Contact maken met de jongere
  • Lerend evalueren in plaats van veroordelend evalueren

In aanvulling op de leidraad wordt  gewerkt aan een handreiking chronische suïcidaliteit en een handreiking suïcidepreventie bij LVB.

Oproep

Heb je als psycholoog gedachten over suïcidaliteit bij jongeren die je met de projectgroep wil delen, wil je meelezen met één van de te ontwikkelen handreikingen of wil je op de hoogte blijven?

Stuur dan een e-mail naar projectleider Ruthie Werner.

Meer over het project.

Nationale beeldbank