NIP

Home NIP webinars NIP-webinar: Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

NIP-webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Binnen de GGZ is er steeds meer aandacht voor de betekenis en zingeving van het eigen verhaal van de cliënt, waarbij je kan denken aan herstelondersteunende zorg en shared decision making. Dr. Jacky van de Goor is gepromoveerd op het onderwerp ‘betekenisvolle herinneringen’. Reden voor de sectie GGZ om haar uit te nodigen voor een webinar en een discussie op gang te brengen over of zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden.

In dit webinar neemt Jacky je mee in de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek:

 • Opvallend genoeg blijkt dat veel dingen waar we ons doorgaans druk over maken niet de dingen zijn waar het werkelijk om gaat. Het onderzoek laat zien dat, hoe verschillend wij mensen ook zijn, we allemaal verbonden zijn op dezelfde thema’s.
 • Ondersteund door het gedachtegoed van o.a. Viktor Frankl en Martin Buber, deelt Jacky enkele belangrijke pijlers voor het ervaren van zin die uit haar onderzoek naar voren komen:
  • Ontmoeting: verbondenheid als essentie van zin
  • Verwondering en verbeelding: openstaan voor nieuwe perspectieven
  • Purpose en richting: actief bijdragen aan iets wat jezelf overstijgt
  • Overgave: accepteren en loslaten van grip en control
 • Daarnaast gaat Jacky specifiek in op de narratieve psychologie: op de kracht van verhalen als dragers van zin en betekenis. In de verhalen die we vertellen laten we zien wie zijn en wat er werkelijk toe doet. Ze verbinden ons niet alleen met onszelf, maar ook met elkaar: ze zijn de valuta van menselijk contact. Deelnemers maken kennis met de in het promotieonderzoek ontwikkelde narratieve interventie om te werken met betekenisvolle herinneringen. Het onderzoek voor de interventie is uitgevoerd bij de GGZ Eindhoven; de interventie wordt ook in organisaties en teams ingezet ter bevordering van zin en vitaliteit op het werk. Op het webinar kunnen we ingaan op de diverse toepassingsmogelijkheden.