NIP

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Visitatie helpt om te leren en te verbeteren zodat je steeds beter in je vak wordt. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Sommige zorgverzekeraars en gemeenten stellen visitatie als kwaliteitseis voor contractering.

Wat betekent de fusie voor de visitatie instrumenten?

Het NIP en de NVGzP hadden ieder een eigen visitatie instrument. De instrumenten blijven in 2022 nog naast elkaar bestaan. Het visitatie instrument van de NVGzP is alleen toegankelijk voor oud-NVGzP leden. Het NIP instrument is voor iedereen toegankelijk.

Ondertussen wordt bezien hoe de twee instrumenten samengevoegd kunnen worden. Eventuele ontwikkelingen hieromtrent zullen op deze pagina gemeld worden. Houd de website dus goed in de gaten!

Veelgestelde vragen rondom de fusie en visitatie

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over dit onderwerp. We hebben een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop op een rij gezet.

Bekijk hier de veelgestelde vragen. 

Voor wie is de visitatie basis en certificaat?

Nationale beeldbankDe visitatie is voor psychologen (al dan niet lid van het NIP) die werken met volwassenen en/of jeugdigen, als zelfstandige, in een GGZ-instelling of binnen het gemeentelijk domein.

 • Academisch geschoolde psychologen (niet BIG geregistreerd)
 • GZ psychologen (BIG geregistreerd)
 • K&J psychologen (SKJ geregistreerd)
 • Klinisch psychologen (BIG geregistreerd)
 • Klinisch Neuropsychologen (BIG geregistreerd)

Je kunt ook groepsvisitatie doen met je team via de  TeamOntwikkelMeter (TOM).

 

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ alleen voor leden

Vanaf 1 januari 2023 is de kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ alleen nog toegankelijk voor leden.

 

Hoe werkt het?

Het visitatietraject bestaat uit twee delen: de basis en daarna eventueel het certificaat. Je bepaalt zelf de planning van het proces. Het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig.

Visitatie basis (totaal ongeveer 4 uur)

 1. Vul de online vragenlijst in (duurt ongeveer 1 à 1,5 uur)
 2. Je ontvangt gelijk een feedbackrapport met de uitkomsten.
 3. Je bespreekt dit met minimaal twee en maximaal vier collega’s. In dat feedbackgesprek zoek je samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen (ongeveer 1 à 1,5 uur).
 4. Op basis daarvan stel je een persoonlijk ontwikkelplan op.

Visitatie Certificaat

 1. Je werkt aan je ontwikkelplan.
 2. Je bespreekt dit in een groep van maximaal 5 personen met je visiteur.
 3. Bij voldoende lerend opstellen ontvang je het Visitatie Certificaat.  Die is vijf jaar geldig. Wil je na vijf jaar opnieuw een Visitatie Certificaat behalen? Dan moet je opnieuw de visitatiecyclus doorlopen. Daardoor krijg je een compleet beeld van hoe je je verhoudt tot de professionele standaard. Denk daarbij aan nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. Ook blik je tijdens de vervolgvisitatie terug op je professionele ontwikkeling en kijk je naar de gewenste ontwikkeling in de volgende vijf jaar.

 

infographic visitatietraject ggz

 

Voorbeeld van casus uit de vragenlijst Visitatie Basis
Vraag: Wat geef je door aan de huisarts over een cliënt die je in behandeling hebt?

Antwoord: Als behandelend psycholoog informeer je de huisarts in principe alleen over wat hij of zij nodig heeft om diens eigen werk ten opzichte van de cliënt goed te kunnen doen. Zie ook de Notitie Huisartsenbrief (pdf).

Kosten

Soort visitatie
NIP-leden
Visitatie Basis € 135
De tarieven zijn per persoon en inclusief btw
Visitatie Certificaat € 327
De tarieven zijn per persoon en inclusief btw
Kwaliteitsvisitatie € 1.026 € 486 voor de papieren visitatie en € 540 voor de fysieke visitatie
Per extra aanvullend onderzoek € 108
De tarieven zijn per persoon en exclusief btw

 

Nog niet lid van het NIP? Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap of meld je direct aan.

Aanmelden

Aanmelden voor de Visitatie Basis ggz.

Aanmelden voor het Visitatie Certificaat.

Aanmelden voor Kwaliteitsvisitatie (de oorspronkelijke NVGzP visitatie. Deze is alleen voor oud-NVGzP leden)