NIP

Home Secties Sectie Ouderenpsychologie Regiogroepen Ouderenpsychologie

Regiogroepen

Om professionalisering en profilering te bevorderen bestaan vanuit de sectie regiogroepen waar ouderenpsychologen ervaring en kennis kunnen delen.

Regio’s en contactpersonen/coördinatoren:

 • Regio Limburg: Joppe Lieverse (lieverse.joppe@gmail.com)
 • Regio Limbra (Noord-Limburg en Oost-Brabant): Judith Centen (judith.centen@brabantzorg.eu)
 • Regio Oost- Twente-Salland: Jorrit Postma (j.postma@zorgaccent.nl)
 • Regio Noord-Holland (niet actief): tijdelijk niet actief. Regiogroep opstarten? Neem contact op met Ingrid Rietkerk (ouderenpsychologie@psynip.nl) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in deze regio
 • Regio Rotterdam: tijdelijk niet actief. Regiogroep opstarten? Neem contact op met Ingrid Rietkerk (ouderenpsychologie@psynip.nl) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in deze regio
 • Regio Arnhem/Nijmegen: Ilona Jansen (ilonajansen@opella.nl)
 • Regio Den Haag: Annika van Velzen (a.vanvelzen@saffiergroep.nl)
 • Regio Leiden: Quirine Slik (qislik@alrijne.nl)
 • Regio Brabant: Maartje Didden (m.didden@dewever.nl)
 • Regio Zwolle: Agnes Klok (aklok@zorgverlening-hetbaken.nl)
 • Afdeling Noord (Groningen, Friesland, Drenthe): Rik Poelarends (rikpoelarends@gmail.com) / https://ouderenpsychologie-noord.nl/
 • Regio Amsterdam: Sofie Boom (amsterdamregiogroep@gmail.com)
 • Regio Zeeland: Mylena Quinten en Kim Bal-Schalk (regiogroepzuidwest@gmail.com)
 • Regio Utrecht: Lotte van Snippenberg (l.v.snippenberg@silverrade.nl)
 • Regio Flevoland: tijdelijk niet actief. Regiogroep opstarten? Neem contact op met Ingrid Rietkerk (ouderenpsychologie@psynip.nl) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in deze regio.

Regiogroepen binnen de sectie

Binnen de Sectie Ouderenpsychologie zijn er diverse regiogroepen actief. Deze groepen zijn een belangrijke verbindende schakel voor de leden in de regio. Het voornaamste doel is het zoeken van verbinding en deskundigheidsbevordering. Daarbij hopen wij vanuit het bestuur ook een lijn met de regio’s te hebben om informatie uit te wisselen: wat speelt er in de regio? Wat speelt er bij het NIP? Daarmee hopen we elkaar te kunnen ondersteunen bij de profilering en positionering van de psycholoog in de ouderenzorg.

Twaalf regiogroepen

Momenteel zijn er zo’n twaalf regiogroepen bekend en actief binnen de sectie. Deze groepen komen gemiddeld zo’n een tot vier keer per jaar bij elkaar. Wanneer leden zich meer actief voor de sectie willen inzetten, horen wij dat graag! Ook staan wij open voor suggesties en horen het graag als jullie bijgepraat willen worden op een inhoudelijk thema, zoals de WZD of de GZSP. Ben je wel lid van (een van) een regiogroep, maar ben je bij de Sectie Ouderenpsychologie nog niet als zodanig bekend? Neem dan even contact op met Ingrid Rietkerk.

Deskundigheidsbevordering

We willen met ons ledennetwerk zoals hierboven genoemd ook gebruik maken van elkaars kennis voor deskundigheidsbevordering. Daarom zijn we sinds kort gestart met het verzamelen van referaten en CAT’s. Het plan is deze voor onze leden open te zetten op onze sectiepagina. Ook zullen we in 2022 voor de contactpersonen van de regiogroepen een online bijeenkomst organiseren om informatie uit te wisselen over de organisatie en inhoud van de verschillende regiogroep-bijeenkomsten.