NIP

Home Nieuwskamer Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

Geschreven op:

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

Het NIP is als onderdeel van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) opgelucht dat de Hervormingsagenda Jeugd, met een positief advies, aan ons is voorgelegd ter consultatie. Het proces om te komen tot de Hervormingsagenda verliep moeizaam en heeft veel te lang geduurd, maar we denken dat met de gemaakte afspraken op een aantal punten verbeteringen worden doorgevoerd in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Essentieel is dat we daarbij ook meer ruimte voor professionals in het veld, waaronder veel psychologen, creëren om kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leren en ontwikkelen.

Vera Naber, voorzitter van de sectie Jeugd van het NIP, was samen met Arne Popma van de NVvP als stuurgroeplid betrokken bij de totstandkoming van de Hervormingsagenda. Zij geeft aan trots te zijn op het resultaat dat nu voorligt: “De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. We hebben daar als samenwerkende beroepsverenigingen hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Hiermee dragen we een verantwoordelijkheid en het biedt een kans voor psychologen in het jeugdveld om bij te dragen aan de verbetering van de jeugdhulp, zich te blijven ontwikkelen en de ontwikkelingspsychologische kennis op essentiële punten, zoals bij triage, in te zetten.”

Aanpassingen jeugdzorgstelsel

Het akkoord is de uitkomst van een lang en intensief proces, waar de zorgprofessionals zich hard hebben gemaakt om het jeugdzorgstelsel, waarvoor gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen, op een aantal cruciale onderdelen aan te passen en te verbeteren:

  • De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Daarom wordt geïnvesteerd in een groot kwaliteitsprogramma waarin professionals een stevige rol krijgen;
  • De inkoop van jeugdhulp wordt versimpeld door betere coördinatie van en afspraken tussen gemeenten over contractering, met als gevolg minder administratie voor professionals;
  • De lokale teams waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen, worden verstevigd en uitgebreid met de noodzakelijke kennis van professionals om zowel goede triage te doen en ook hulp te bieden als dat nodig is;
  • Er komen bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt.

Hoopvol voor betere jeugdhulp

Uiteindelijk moeten de maatregelen zich in de uitvoering bewijzen. Wij zijn hoopvol dat we hierin daadwerkelijk tot betere jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen komen doordat we met de vijfhoek (rijk, gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen) gezamenlijk blijven optrekken. De daartoe ingerichte governance structuur voor de Hervormingsagenda is wat ons betreft een grensverleggende en vernieuwende stap: een verantwoordelijkheid om tot echt gelijkwaardige samenwerking te komen tussen jongeren, ouders, professionals, branches, gemeenten en Rijk.

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd blijven ondertussen hun zorgen uitspreken over de financiële kaders zoals deze tussen gemeenten en rijk zijn afgesproken. Zij zijn niet betrokken bij de financiële afspraken tussen de rijksoverheid en gemeenten over de jeugdhulp. De voorgenomen besparingsopgaves mogen, ook wat betreft het NIP, op geen enkele manier het inhoudelijke ontwikkelproces en daarmee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de weg zitten. Hier zullen wij heel scherp op blijven toezien.

Het SBJ bestaat uit de volgende partijen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.