NIP

Home Nieuwskamer Extra tijd om Generiek kwaliteitskompas voor de ouderenzorg compleet te maken

Geschreven op:

Extra tijd om Generiek kwaliteitskompas voor de ouderenzorg compleet te maken

Op 26 april jl. heeft Zorginstituut Nederland aan het NIP en de andere betrokkenen bij het Generiek kompas laten weten dat zij extra tijd krijgen om het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van Bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’ te concretiseren.

Doelgroep
Het kompas gaat over de verpleeghuiszorg én over zorg en ondersteuning thuis en in de wijk.

Gedragen visie, maar verdere uitwerking is nodig
Het Generiek kompas omvat een gedragen visie om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning rond de cliënt passend te maken. Alle betrokken partijen dragen deze visie. Wel is er nog tijd nodig om de ingezette beweging naar passende zorg concreet te maken.

Nieuwe tijdlijn
Het kompas moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn. Dit zou betekenen dat we het naar verwachting per 1 maart 2024 opnemen in het Register. Het zou dan het huidige kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum en een deel van het Kwaliteitskader Wijkverpleging vervangen.

Het NIP is blij te horen dat we de ingezette beweging kunnen voortzetten
Met de extra tijd die gegeven wordt kunnen de al betrokken partijen en de nog te betrekken partijen een concretiseringslag maken op het kompas. Daarmee kunnen we de gedragen visie verder uitwerken en voorzien van een concrete aanpak en afspraken.