NIP

Home Over ons Sustainable Development Goals (SDG’s)

NIP en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Al deze 17 doelen hebben samenhang met elkaar. Bij 6 ervan willen wij vanuit onze psychologische expertise specifiek een bijdrage leveren, wat hopelijk zal doorwerken in de SDG’s als geheel.

Logo duurzame onwikkelingsdoelenDe Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Het NIP draagt vanuit haar psychologische expertise bij aan een continu veerkrachtige samenleving. Dit doen we gedurende de gehele levensloop. Het gaat daarbij om een goede mentale gezondheid en welzijn voor iedereen, welzijn en gelijke kansen in het onderwijs en bevlogen werkenden in een psychologisch veilig en gezonde werkomgeving. We zetten ons daarbij in voor inclusie. Ook dragen wij bij aan het verspreiden van kennis over ethiek bij gedragsbeïnvloeding, leefstijl en over klimaat- en gedragsveranderingsvraagstukken. Gezamenlijk met de Global Psychology Alliance (GPA) wordt er gewerkt aan een roadmap 2023-2025 om de intenties verder kracht bij te zetten. Door op te trekken met collega-verenigingen over de wereld kunnen we van elkaar leren en zo onze bijdrage vergroten.

Het NIP is erg actief op de genoemde thema’s. Wil je weten wat we zoal doen? Kijk bijvoorbeeld eens bij:

De 6 SDG’s waar wij ons voor inzetten

SDG-icon-3

SDG-icon-4

SDG-icon-8

SDG-icon-10

SDG-icon-12

SDG-icon-13