NIP

Sectie Ouderenpsychologie

Alle psychologen werkzaam in de ouderenpsychologie zijn van harte welkom lid te worden van de sectie Ouderenpsychologie (SOP) en kennis en ervaring uit te wisselen met collega-professionals.

Het doel van de sectie is het bevorderen van de professionalisering en profilering van de psycholoog in de ouderenzorg. De sectie maakt zich sterk voor scholingsmogelijkheden waarbij het accent op ouderenzorg ligt en het onderhouden van contacten met relevante en aanverwante (branche)organisaties. Daarnaast heeft de sectie SOP het doel de deskundigheid van de ouderenpsycholoog te bevorderen, kennis te verspreiden en de leden te voorzien van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Regiogroepen binnen de sectie

Binnen de sectie Ouderenpsychologie zijn er diverse regiogroepen actief. Deze groepen zijn een belangrijke verbindende schakel voor de leden in de regio. Het voornaamste doel is het zoeken van verbinding en deskundigheidsbevordering. Momenteel zijn er twaalf regiogroepen bekend en actief binnen de sectie. Deze groepen komen gemiddeld zo’n een tot vier keer per jaar bij elkaar.

Effectieve interventies

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten in de langdurige zorg. Maar hoe weet je wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken.

Tools en documenten

De sectie ontwikkelt met regelmaat nieuwe tools, papers en brochures over o.a. regelgeving en bekostiging, beroepsprofielen en opleiding, profilering, bekostiging en positionering.

Beroepsprofielen en opleiding

De sectie Ouderenpsychologie maakt zich er sterk voor dat psychologen in de ouderenzorg zich blijven ontwikkelen. We willen onze leden ondersteunen bij de ontwikkeling in de praktijk & bij de vormgeving van opleiding.

  • Competenties van de psycholoog in de ouderenzorg (pdf) door projectgroep ‘Curriculum voor psychologen in de ouderenzorg’
  • Beroepsprofielen en beroepsdifferentiatie
    Masterpsycholoog en GZ- psycholoog binnen de verpleeg- en verzorgingshuiszorg (V en V), een handreiking (pdf) geschreven door Zorgpartners Midden Holland.
  • Themagroep opleiding- en beroepengebouw

Nationale beeldbank