NIP

Sectie Ouderenpsychologie

Alle psychologen werkzaam in de ouderenpsychologie zijn van harte welkom lid te worden van de sectie Ouderenpsychologie (SOP) en kennis en ervaring uit te wisselen met collega-professionals.

Het doel van de sectie is het bevorderen van de professionalisering en profilering van de psycholoog in de ouderenzorg. De sectie maakt zich sterk voor scholingsmogelijkheden waarbij het accent op ouderenzorg ligt en het onderhouden van contacten met relevante en aanverwante (branche)organisaties. Daarnaast heeft de sectie SOP het doel de deskundigheid van de ouderenpsycholoog te bevorderen, kennis te verspreiden en de leden te voorzien van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Regiogroepen binnen de sectie

Binnen de sectie Ouderenpsychologie zijn er diverse regiogroepen actief. Deze groepen zijn een belangrijke verbindende schakel voor de leden in de regio. Het voornaamste doel is het zoeken van verbinding en deskundigheidsbevordering. Momenteel zijn er twaalf regiogroepen bekend en actief binnen de sectie. Deze groepen komen gemiddeld zo’n een tot vier keer per jaar bij elkaar.

Effectieve interventies

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten in de langdurige zorg. Maar hoe weet je wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken.

Tools en documenten

De sectie ontwikkelt met regelmaat nieuwe tools, papers en brochures over o.a. regelgeving en bekostiging, beroepsprofielen en opleiding, profilering, bekostiging en positionering.

Beroepsprofielen en opleiding

De sectie Ouderenpsychologie maakt zich er sterk voor dat psychologen in de ouderenzorg zich blijven ontwikkelen. We willen onze leden ondersteunen bij de ontwikkeling in de praktijk & bij de vormgeving van opleiding.

  • Competenties van de psycholoog in de ouderenzorg (pdf) door projectgroep ‘Curriculum voor psychologen in de ouderenzorg’
  • Beroepsprofielen en beroepsdifferentiatie
    Masterpsycholoog en GZ- psycholoog binnen de verpleeg- en verzorgingshuiszorg (V en V), een handreiking (pdf) geschreven door Zorgpartners Midden Holland.
  • Themagroep opleiding- en beroepengebouw

Nationale beeldbank

Serie webinars

De sectie organiseert een serie webinars. Klik op het thema voor meer informatie, om je aan te melden of om het webinar terug te kijken.

Thema  Datum  Spreker(s) 
1. Teambegeleiding: verbinding met zorgteams 26 oktober 2022 Jeanet van Klaveren en
Maritza Allewijn
2. Schematherapie in het verpleeghuis 29 november 2022 Leon Botter
3. Seksualiteit en intimiteit bij ouderen met dementie 12 januari 2023 Zelkja Kresojevic
4. Doodsverlangens bij ouderen 13 maart 2023 Marion Klaver
5. Inclusieve zorg bij dementie Mei 2023 Gözde Duran
6. Slaapproblemen bij ouderen Juli 2023
7. Wilsbekwaamheid en dementie September 2023 Saskia Teunisse
8. De herkenning van en benadering bij een verstandelijke beperking in de ouderenzorg November 2023