NIP

Home Ledenvoordelen Juridische dienstverlening

Juridische dienstverlening

Het kan onverwacht gebeuren: je raakt in conflict met je werkgever. Of je hebt vragen over de huurvoorwaarden van je bedrijfspand. Dan is het prettig om te weten dat je gratis gebruik kunt maken van de juridische ondersteuning voor leden. Hiervoor maakt het NIP gebruik van de juridisch specialisten van de VvAA. Deze dienstverlening is aanvullend op de ondersteuning voor leden over beroepsethiek. Voor dit juridisch advies neem je daarom eerst contact op met het informatiecentrum.

Hoe werkt de juridische NIP-adviesdesk van de VvAA?

Nationale beeldbankHeb je vanuit je beroep een vraag op juridisch gebied? Je kunt advies inwinnen via de juridisch specialisten van de VvAA. Neem hiervoor contact op met het NIP; de medewerkers van het Informatiecentrum beoordelen of je vraag aansluit bij de rechtsgebieden waarover je advies kunt inwinnen of dat je vraag ergens anders thuishoort.

Een telefonisch consult duurt maximaal 15 minuten. Je kunt zo vaak gebruik maken van deze service als nodig is. Ook voor een aanvullende vraag over een onderwerp waar je eerder ook advies over hebt gevraagd.

Let op: houd er rekening mee dat telefonisch advies slechts een eerste idee geeft van jouw juridische positie. Ieder geval is anders en de VvAA bestudeert in het kader van deze dienst aan NIP-leden geen stukken. Het is daarom niet verstandig om beslissingen met mogelijk ingrijpende (financiële) gevolgen te baseren op uitsluitend een eerste telefonisch advies. Het NIP aanvaardt in dat kader ook geen aansprakelijkheid.

Als je na het eerste telefonische advies verdere juridische ondersteuning nodig hebt, wijzen we je op eventuele dekking vanuit je eigen rechtsbijstandsverzekering. Wanneer je die niet hebt, kun je de VvAA opdracht geven om een vervolgtraject aan te gaan. Hun aanpak is pragmatisch en gericht op oplossingen, gebaseerd op ervaringen van hun juristen als ook op de database van dossiers van VvAA Juridisch advies & rechtsbijstand. Vooraf krijg je een heldere prijsindicatie. Als NIP-lid kun je rekenen op een gereduceerd uurtarief (€ 195,– per uur, exclusief BTW).

Omdat dit een nieuwe dienstverlening van het NIP is, willen we graag monitoren hoe het bevalt. Na afloop ontvang je daarom een bericht per mail met een aantal vragen. We waarderen het als je deze vragen beantwoordt, dat helpt ons om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op jullie wensen en verwachtingen.

 

Waarover kun je wel en geen advies krijgen?

Arbeidsrecht

 • ontslag
 • disfunctioneren
 • ziekte
 • cao
 • concurrentie- relatiebeding
 • bepalingen in arbeids- of vaststellingsovereenkomsten
 • aanstellingen (ambtenarenrecht)
 • sociale verzekeringen (ZW, WW, WIA, WAZO)
 • Wet Poortwachter, WWIA, WIA, WGA, IVA
 • arbeidsomstandigheden, arbeidstijden
 • opleiding: bij- en nascholing, leerarbeidsovereenkomsten, terugbetalingsregelingen
 • eigen bijdragen p-opleidingen i.r.t. beschikbaarheidsbijdrage of CAO
 • terugbetalingsregelingen
 • arbeidsvoorwaarden opleidelingen

Niet: pensioenrecht

Vastgoedrecht

 • huur/verhuur
 • koop/verkoop
 • bouwrecht
 • aanneming van werk

Niet: ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, aanbesteding, fiscaliteit/financieel, notarieel recht, huur-/koopwoning

Gezondheidsrecht

 • samenwerking (al dan niet binnen een rechtspersoon)
 • uitleg wet- en regelgeving (AVG, WGBO, Wkkgz, Jeugdwet, WMO, WMG, BW, Wvggz, WLZ enz.)
 • zorgverzekeringen
 • NZa
 • algemene voorwaarden, uitleg bedingen in contracten
 • financiële regelingen (seriële prestaties gbggz, (inkoop)voorwaarden, ovp, financiële vergoeding (corona: TOGS, NOW en CB)
 • regelingen voor zzp’ers/ongecontracteerden/net gestarte ondernemers
 • beroepsaansprakelijkheid

Niet: opstellen van overeenkomsten, advies over samenwerkingsvormen (maatschap, eenmanszaak, v.o.f. b.v., n.v.)

Onderwerpen die nog steeds door het NIP worden behandeld

 • beroepsgeheim
 • patiënten- en cliëntenrechten
 • klachtrecht
 • tuchtrecht
 • IGJ-kwesties (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • Meldcode huiselijk geweld, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming
 • het dossier en cliëntenrechten m.b.t. het dossier
 • BIG registratie
 • aangaan en beëindigen behandelrelatie en informed consent
 • omgang met professionele standaard (beroepscode, implementatie kwaliteitsstandaarden, afgeven van een verklaring)
 • regiebehandelaarschap

Niet binnen het bereik van de dienstverlening van de VvAA voor NIP-leden

 • consumentenrecht
 • verkeerszaken
 • faillissementsrecht/ insolventierecht
 • belastingrecht (successierechten, heffingen, retributies, bijdragen, toeslagen, leges, invoerrechten en accijnzen)
 • intellectuele eigendomsrechten (auteurs-, octrooi-, merken-, kwekers-, handelsnaam-, tekeningen en modellen- of domeinnaamrecht)
 • erfrecht, personen- en familierecht
 • vreemdelingenrecht
 • straf- en strafprocesrecht
 • beslag- en executierecht
 • letselschade
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.