NIP

Home NIP webinars NIP-webinar: Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

NIP-webinar: Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven? De beroepsethisch adviseurs en juristen van de NVO, de BPSW, het NIP en het Expertisecentrum William Schrikker hebben de wegwijzer  met stroomdiagram Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp ontwikkeld over deze vragen. In dit webinar komen aan de hand van casuïstiek vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming.

Programma

In de wegwijzer en tijdens het webinar wordt uitgelegd:

  • welke vereisten gelden voor het verkrijgen van toestemming;
  • wat de mogelijkheden zijn voor jeugdhulpverleners wanneer die toestemming niet wordt gegeven;
  • in welke gevallen ook zonder toestemming vormen van jeugdhulp kunnen worden gestart.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) van kracht is. Ook wordt ingegaan op de beroepsethische afwegingen die meespelen.

Downloads

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog