NIP

Home Studenten Diensten Toekomstgids

Stap 2: Volg indien mogelijk een postmasteropleiding

Als je net van de universiteit komt, heb je een goede wetenschappelijke basis, maar nog bijna geen praktijkervaring. Ook dat is nodig om je beroep op een hoog niveau uit te oefenen. Het NIP heeft een norm voor het niveau van vakbekwaamheid dat daarvoor nodig is. Want psycholoog zijn, is een serieus vak.

Norm voor vakbekwaamheid (NIP)

‘Elke psycholoog moet zich, ongeacht in welk domein hij/zij werkt of gaat werken, na de universitaire opleiding verder bekwamen om het beroep op kwalitatief hoog niveau uit te kunnen oefenen.’

Een totale opleidingsduur van minimaal zes jaar (op postmasterniveau) wordt daarvoor nodig geacht.

Het volgen van een postmasteropleiding is een goede manier om je vakbekwaamheid op te bouwen.

Deze opleidingen (van twee jaar) zijn er voor een aantal werkvelden. Je doet een postmasteropleiding terwijl je al aan het werk bent, onder begeleiding. Je past je theoretische kennis dus direct toe in de praktijk. Daarnaast volg je scholing en leer je reflecteren op je werk via supervisie. In sommige gevallen kun je vervolgens nog een specialistische opleiding doen van vier jaar, zoals de opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.

LOGO-verklaring

Als je de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (wet BIG) wilt volgen, moet je aantonen dat je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen. Hiervoor heb je een LOGO-verklaring nodig. Pas als je de LOGO-verklaring hebt, kun je solliciteren naar een opleidingsplaats bij een erkende praktijkonderwijsinstelling waar je werkervaring opdoet. Als je de BAPD hebt gehaald, voldoe je daarmee al aan de eisen op het gebied van psychodiagnostiek van de LOGO-verklaring.