NIP

Home NIP-webinar: Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

NIP-webinar: Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst

Op 11 april vond het NIP-webinar plaats over Artificial Intelligence voor forensische zorg en reclassering, op basis van bevindingen van een Kwaliteitsproject Forensische Zorg van het EFP. Ontdek wat AI is, hoe dit ingezet kan worden en hoe de toekomst eruit ziet wanneer AI geïmplementeerd wordt in je werk.

Je kunt het webinar terugkijken.

Artificial intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven en wordt langzamerhand in alle organisaties ingezet. Ook binnen het justitiële veld worden de mogelijkheden onderzocht om AI in te kunnen passen. Een belangrijke verkenning hierbinnen is de toepassing van AI binnen reclassering en forensische zorg.

Spreker dr. Iris van Sintemaartensdijk (projectleiden en onderzoeker Universiteit Twente) neemt je mee in de wereld van AI. Een eerste stap is het bouwen van een nieuw kader voor AI binnen de GGZ en justitie, gebruikmakend van beschikbare digitale informatie. Ten tweede de omzetting van de menselijke maat bij de toepassing. Uiteindelijk gaat het erom online ondersteuning te bieden voor de cliënten, patiënten of voormalig gedetineerden en de behandelaar.

Wil je een ruimer en praktischer begrip krijgen over wat AI is, hoe AI ingezet kan worden, wat de voor- en nadelen van deze toepassingen zijn en hoe in de toekomst met AI programma’s gewerkt kan worden? Bekijk dan het webinar.

Word lid of log in

  • Krijg exclusief toegang tot een schat aan informatie: van vakinhoudelijke webinars en evenementen tot aan kosteloos advies bij beroepsethische dilemma’s
  • Onderscheid jezelf als professional met onze registraties en merknamen
  • Je belangen worden behartigd in Den Haag en je draagt bij aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de positie van de psychologen
  • Ontvang iedere maand Tijdschrift de Psycholoog