NIP

Home Nieuwskamer NIP pleit voor goed werkgeverschap en balans in zzp-discussie

Geschreven op:

NIP pleit voor goed werkgeverschap en balans in zzp-discussie

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 oktober 2023 het concept wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (Vbar) bekend gemaakt en in consultatie gebracht. Het voorstel beschrijft een nieuw toetsingskader om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en heeft o.a. tot doel schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het voorstel heeft veel consequenties voor de positie van zzp’ers, in het bijzonder in de zorg.

Het NIP heeft daarom in haar reactie gepleit voor meer aandacht voor goed werkgeverschap en voor de positie van zzp’ers in de zorg als flexibele schil.

Het voorstel biedt misschien meer structuur en houvast dan het huidige kader, maar de onderliggende indicaties en weging blijven in de praktijk nog discussie opleveren. Daarnaast vraagt het NIP de minister om goed te kijken naar de maatschappelijke impact en effecten van het wetsvoorstel.

Samenvatting wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft tot doel het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s) aan de andere kant. Dit gebeurt door te verduidelijken wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden. Daarnaast worden werkenden met beperkte onderhandelingsmacht ondersteund bij het opeisen van hun arbeidsovereenkomst.

De beoordeling ‘werken in dienst van’ wordt in het concept wetsvoorstel het volgende:

  • Structurering van de beoordeling op basis van hoofdelementen:

A. Werkinhoudelijke aansturing
B. Organisatorische inbedding
C. Werken voor eigen rekening en risico

  • Verdere verduidelijking van deze elementen op basis van limitatieve indicaties.
  • Toetsing door de hoofdelementen die gaan over gezag (A en B) af te zetten tegen het hoofdelement dat gaat over ondernemerschap (C).