NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Beroepenstructuur Beroepenstructuur – in gesprek met Rudolf Ponds

In gesprek met Rudolf Ponds

Het NIP is één van de initiatiefnemers van het programma Beroepenstructuur. Rudolf Ponds is lid van de stuurgroep. Wat is zijn visie op de vernieuwde beroepenstructuur? En waarom is dit programma zo belangrijk?

Wat is de aanleiding van deze vernieuwde beroepenstructuur?

‘Er kwam druk op ons beroepenhuis. Er werd gesignaleerd dat verwarring is ontstaan tussen beroepskwalificatie en eventuele verdiepingen en dat dat in het veld behoorlijk door elkaar loopt. Je moet je realiseren dat de gemiddelde burger vaak niet eens het verschil tussen psycholoog en psychiater kent. Dan kan je je indenken wat die ongelofelijke diversiteit en veelheid aan titels in de beroepsgroep van psychologen met hen doet. Het is dan lastig om goed te bepalen wie de juiste kennis en kunde in huis heeft voor een specifieke zorgvraag. Dat geldt voor de cliënt en de verwijzer, maar ook voor onszelf als beroepsgroep: waar staan wij nu eigenlijk voor? Dan ontstaat er na verloop van tijd een zekere urgentie om dit gezamenlijk op te pakken. Vandaar dit initiatief.’

 

Er wordt gewerkt naar één breed basisberoep. Waarom is dat zo belangrijk?

‘Dat we werken naar één breed basisberoep, zijnde de gz-psycholoog generalist, vind ik een goede en ook essentiële ontwikkeling. De BIG-status hiervan zie ik als een grote verworvenheid. Daarmee is het voor cliënt en (door)verwijzer meteen duidelijk dat het hier gaat om een goed onderlegde, volledig opgeleide psycholoog, die zowel behandelvaardig als diagnostiekvaardig is. De opleiding tot gz-psycholoog is een buitengewoon goede opleiding, waarbij je met zekerheid kunt vaststellen dat uitstromende psychologen volwaardig gekwalificeerde psychologen zijn.’

Wat is jouw visie op de komst van het nieuwe specialisme KP-PT?

‘Ook déze ontwikkeling maakt het heel helder en scherp voor de cliënt: in principe ga je naar de gz-psycholoog generalist en bij eventueel complexere problematiek zie je een specialist. In de vernieuwde beroepenstructuur zijn dat er twee: de KP-PT en de klinisch neuropsycholoog en mogelijk in de toekomst komen daar meerdere specialismen bij. Naar analogie van een ziekenhuis: je hebt iets aan je darmen, dan ga je naar de maag-darm-lever specialist. Je hebt iets aan je hart, dan ga je naar de cardioloog. Ook voor de psychologie mag dat veel scherper, zeker in het belang van de cliënt.

Wat gaat het instellen van één landelijk kwaliteitsregister voor BIG-geregistreerde psychologen opleveren?

‘Ook hier gaat het om een verheldering voor cliënt en verwijzer: Je gaat naar de psycholoog en die is er op twee ‘levels’: de gz-psycholoog generalist en de psychologisch specialist. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag of behandeling maak je dan een eerste keuze. Daarnaast kijk je of de psycholoog beschikt over een relevante verdieping voor de cliënt. Die verdieping kan gaan over het toepassen van bepaalde methodieken of doelgroep gebonden expertise. Het mag niet zo zijn dat dat laatste leidend is in de zoektocht. De BIG-registratie staat voor kwaliteit, kennis en kunde en daar bovenop kan sprake zijn van een verdieping. Dit is straks allemaal inzichtelijk op één plek dankzij het kwaliteitsregister.’

Waarom moet de beroepsgroep het belang gaan inzien van deze vernieuwde beroepenstructuur? 

‘Ik verwacht dat op de langere termijn collega’s gaan inzien dat de beoogde beroepenstructuur helder en beter is voor de cliënt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat ter discussie wordt gesteld. Ik denk dat het heel goed is dat we met elkaar als standpunt innemen, dat qua opleiding die 4+2 écht de ondergrens is voor een volledig gekwalificeerd psycholoog. Het brengt ons terug naar waar wij voor staan. We zien ook dat dat niet zomaar kan. We zullen daarover ook met het veld in gesprek gaan, maar dat staat op zich los van het programma Beroepenstructuur, dat drie projecten omvat. Dit programma gaat wat mij betreft ook verder dan verscherping en vereenvoudiging van beroepen, specialismen en beroepstitels. Het is ook een versterking van onze beroepsidentiteit: wat vinden wij goede kwaliteit en een goede behandeling? Wat is evidence based en wat is best practice als we die evidence nog niet helemaal hebben? Wat ik persoonlijk heel graag zou willen, is dat het vakmanschap van de psycholoog wordt erkend en herkend. Ik hoop dat de bijvangst van deze vernieuwde beroepenstructuur is dat onze beroepsidentiteit wordt versterkt.’

Lees ook de interviews met de andere leden van de stuurgroep:

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.