NIP

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Het sectiebestuur bestaat uit de volgende personen.
Lees ook over hun werkzaamheden en motivatie om deel uit te maken van het bestuur.

Amy van Doormaal MSc

Voorzitter, gezondheidszorgpsycholoog

Drs. Barbara van der Schans

Secretaris, gezondheidszorgpsycholoog

Anne-Aurore den Hertog MSc

Tweede secretaris, gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut i.o.

Drs. Hilke van Cuylenborg

Algemeen bestuurslid, gezondheidszorgpsycholoog

Ingrid Rietkerk, MSc

Algemeen bestuurslid, gezondheidszorgpsycholoog

Anne-Eva Prick MSc

Algemeen bestuurslid, psycholoog en onderzoeker

Suzan van Mensvoort

Student in Sectie

Justlin van Bruggen MSc

Algemeen bestuurslid, psycholoog

Prof. dr. Bas van Alphen

Adviseur bestuur

Prof. dr. Debby Gerritsen

Adviseur bestuur

Barbera van der Schans

Ik werk als GZ-psycholoog bij Laurens in Rotterdam op verschillende locaties. Waaronder een multiculturele locatie en een gerontopsychiatrische locatie, de thuiszorg en de eerstelijn. Daarnaast werk ik als praktijkopleider en werkbegeleider voor de gz-opleiding en ben ik bij de Wzd betrokken. Mijn hart ligt bij de psychogeriatrie. In het verleden heb ik bij een kenniscentrum dementie gewerkt. Ook heb ik onderzoek gedaan naar zingeving bij mensen met dementie en heb ik beleid ontwikkeld omtrent moeilijk en onbegrepen gedrag. Echter ook de andere werkgebieden zoals somatiek, revalidatie, jongeren met NAH en psychiatrie geven fantastische uitdagingen en prachtige momenten. Geen werkveld zo dynamisch als het onze!

Er zijn vele ontwikkelingen in de ouderenzorg en het voelt goed om dicht bij het vuur te zitten. Om die reden ben ik bij het bestuur terechtgekomen. Ik richt me hier op de WZD en lees graag mee met richtlijnen en zorgstandaarden. Ik ben secretaris  en beheer ik de mailbox. Er zijn veel onderwerpen op het jaarplan die zeer interessant zijn. Onderwerpen waar jullie inbreng ook heel belangrijk is. Heb je vragen of ideeën dan wil ik jullie zeker vragen om deze te mailen naar ouderenpsychologie@psynip.nl.

Anne Aurore den Hertog

Sinds 2017 werk ik als gz-psycholoog bij Altrecht op de afdeling Ouderenpsychiatrie. Daarvoor was ik onder andere werkzaam in diverse verpleeghuizen.

Al tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door oude mensen, mede door mijn bijbaan als helpende in het verpleeghuis.

Momenteel geef ik individuele therapieën aan patiënten met diverse psychische problemen. De focus ligt op traumatherapie (o.a. EMDR, NET) en het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen (o.a. Schematherapie).

Als bestuurslid zet ik mij in voor de verdere profilering van psychologen werkzaam in de ouderenzorg. Het meer zichtbaar maken van dit prachtige en zeer complexe vakgebied.

Ik ben bereikbaar via a.den.hertog@altrecht.nl.

Hilke van Cuylenborg

Ik werk als Klinisch Psycholoog in opleiding (GioS) in het Maasstad Ziekenhuis en als GZ & Ouderenpsycholoog bij Careyn. Sinds kort behoor ik qua leeftijd tot mijn eigen doelgroep, wat een nieuwe kijk op het vak geeft. Ik heb gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit daar heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Omdat het in de ouderenzorg maar heel beperkt mogelijk is om opgeleid te worden tot Klinisch Psycholoog, heb ik een uitstapje naar de GGZ (persoonlijkheidsstoornissen) en momenteel dus in het ziekenhuis.

Samen met de andere bestuursleden wil ik de ouderenpsychologie meer aandacht en bekendheid geven. Binnen het bestuur houd ik me voornamelijk bezig met de beleidsmatige zaken. Zoals het Integraal Zorgakkoord en de gevolgen hiervan voor de ouderenpsychologie. Met het beschrijven/ontwikkelen van een standaard voor de ouderenpsycholoog als regiebehandelaar. En tot slot met het opleidingsbeleid via de afstemming met collega-docenten in de gz-opleidingen, via het programma APV en via het ontwikkelen van het specialisme klinisch ouderenpsycholoog.

Ik hoop dat mijn bemoeienis met het opleidingsbeleid uiteindelijk leidt tot meer tijd en aandacht in de gz-opleiding voor de ouderenpsychologie, meer gz-opleidingsplekken in de ouderenzorg en een betere overgangsregeling (via EVC-trajecten) voor masterpsychologen in de ouderenzorg. Gezien ons bijzondere werkveld vind ik het zeker gerechtvaardigd om een apart specialisme te ontwikkelen: de klinisch ouderenpsycholoog.

Heb je vragen, dan ben ik te bereiken via hilkevancuylenborg@gmail.com.

Ingrid Rietkerk

Ik werk als gz-psycholoog bij Noorderbreedte (Friesland). Ook werk ik bij Noorderbreedte als Wet zorg en dwang functionaris. Ik houd me graag bezig met thema’s als psychotrauma, lichamelijke klachten en slaap. Ook ben ik druk met de ontwikkeling en professionalisering van de vakgroep psychologie.

Dat sluit aan bij mijn motivatie om zitting te nemen in het bestuur: volgens mij kunnen ouderenpsychologen veel van elkaar leren als we kennis en ervaringen breder met elkaar delen. Ik vind het belangrijk dat onze stem gehoord wordt wanneer er bijvoorbeeld WZD-wetswijzigingen overwogen worden, wanneer men overlegt over de landelijke aanpak van corona in verpleeghuizen of wanneer er multidisciplinaire richtlijnen en handreikingen geschreven worden. Ik hoop dat ouderenpsychologen zich aansluiten bij onze sectie van onze sterke, landelijke beroepsvereniging. Zo ontwikkelen we een sterk netwerk van professionals. Mijn speerpunten voor de komende periode zijn het neerzetten van een structuur samen met de regiogroepen, betrokken blijven bij de WZD en kennis op laagdrempelige wijze aanbieden aan leden. Voor vragen kun je me contacten via de mail: ingrid_rietkerk13@hotmail.com.

Justlin van Bruggen

Ik werk als PIOG bij Surplus, een organisatie in het zuiden van het land. Ik ben onderdeel geworden van het bestuur van de Sectie ouderenpsychologie, omdat ik graag wat toe wilde voegen aan ons mooie vakgebied. En anderen voor ons vakgebied te enthousiasmeren. Ik wil graag laten zien wat een mooi, bijzonder en uitdagend vak wij hebben.

Ik hoop startende psychologen meer te kunnen faciliteren. Daarnaast wil ik meedenken met actuele dossiers binnen ons vakgebied. Thema’s die ik belangrijk vind zijn onder andere de hoeveelheid opleidingsplekken binnen de ouderenzorg, de ontwikkeling van de GZSP en het ontwikkelen van het vakgebied door de uitwisseling van kennis. Ik ben bereikbaar op justlin.vanbruggen@surplus.nl.