NIP

Home Secties Sectie Ouderenpsychologie Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Het sectiebestuur bestaat uit de volgende personen.
Lees ook over hun werkzaamheden en motivatie om deel uit te maken van het bestuur.

Amy van Doormaal MSc

Voorzitter, gezondheidszorgpsycholoog

Drs. Barbara van der Schans

Secretaris, gezondheidszorgpsycholoog

Drs. Anne-Aurore den Hertog

Tweede secretaris, gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut i.o.

Drs. Hilke van Cuylenborg

Algemeen bestuurslid, gezondheidszorgpsycholoog

Ingrid Rietkerk, MSc

Algemeen bestuurslid, gezondheidszorgpsycholoog

Anna-Eva Prick MSc

Algemeen bestuurslid, psycholoog en onderzoeker

Suzan van Mensvoort

Student in Sectie

Justlin van Bruggen MSc

Algemeen bestuurslid, psycholoog

Joyce Peekel

Algemeen bestuurslid

Prof. dr. Debby Gerritsen

Adviseur bestuur

Prof. dr. Bas van Alphen

Adviseur bestuur

Amy van Doormaal

Al tijdens mijn studie neuropsychologie wist ik dat mijn hart in de ouderenzorg ligt. Ik werk met veel plezier als gz-psycholoog en manager in dit mooie werkveld. De laatste jaren bij Surplus en daarvoor bij ZorgSpectrum. Vooral de afwisseling en het interdisciplinaire werken geven me energie. Ik heb gewerkt op allerlei intramurale afdelingen, geriatrische revalidatie, het mobiel geriatrisch team en de dagbehandeling. Als manager geef ik leiding aan verschillende vakgroepen waaronder psychologen en vaktherapeuten. Daarnaast ben ik Wzd-functionaris, regiebehandelaar en supervisor. De afgelopen jaren heb ik me ook gericht op het ontwikkelen van een multidisciplinair behandelaanbod voor verschillende dagbehandelingsgroepen (o.a. Parkinson) en het uitdragen van hoe je als extramuraal werkende psycholoog je werk vorm kunt geven.

Werken vanuit een goede visie vind ik belangrijk en ik hou ervan om op verschillende niveaus bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg en behandeling. Dus zowel met de voeten in de klei als meedenken over het beleid binnen mijn organisatie en op landelijk niveau. Het is ontzettend leuk om dit samen met een enthousiaste groep collega-bestuursleden, actieve leden en collega’s van het NIP-bureau te doen.

Binnen het bestuur houd ik me bezig met belangenbehartiging, opleiding en beroepenstructuur, de oprichting van het Tijdschrift voor Ouderenpsychologie, de ontwikkeling van het specialisme klinisch ouderenpsycholoog, extramuraal werken, profilering en probeer ik verbinding te leggen tussen het beleid en het werkveld.

Ik ben te bereiken via voorzitter.ouderenpsychologie@psynip.nl.

Barbera van der Schans

Ik werk als GZ-psycholoog bij Laurens in Rotterdam op verschillende locaties. Waaronder een multiculturele locatie en een gerontopsychiatrische locatie, de thuiszorg en de eerstelijn. Daarnaast werk ik als praktijkopleider en werkbegeleider voor de gz-opleiding en ben ik bij de Wzd betrokken. Mijn hart ligt bij de psychogeriatrie. In het verleden heb ik bij een kenniscentrum dementie gewerkt. Ook heb ik onderzoek gedaan naar zingeving bij mensen met dementie en heb ik beleid ontwikkeld omtrent moeilijk en onbegrepen gedrag. Echter ook de andere werkgebieden zoals somatiek, revalidatie, jongeren met NAH en psychiatrie geven fantastische uitdagingen en prachtige momenten. Geen werkveld zo dynamisch als het onze!

Er zijn vele ontwikkelingen in de ouderenzorg en het voelt goed om dicht bij het vuur te zitten. Om die reden ben ik bij het bestuur terechtgekomen. Ik richt me hier op de WZD en lees graag mee met richtlijnen en zorgstandaarden. Ik ben secretaris en beheer de mailbox. Er zijn veel onderwerpen op het jaarplan die zeer interessant zijn. Onderwerpen waar jullie inbreng ook heel belangrijk in is. Heb je vragen of ideeën dan wil ik jullie zeker vragen om deze te mailen naar ouderenpsychologie@psynip.nl.

Anne-Aurore den Hertog

Sinds 2017 werk ik als gz-psycholoog bij Altrecht op de afdeling Ouderenpsychiatrie. Daarvoor was ik onder andere werkzaam in diverse verpleeghuizen.

Momenteel ben ik in opleiding tot psychotherapeut.
Al tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door oude mensen, mede door mijn bijbaan als helpende in het verpleeghuis. De indrukwekkende levensverhalen en ervaringen, de diversiteit en complexiteit van de ziektebeelden en hulpvragen en de interactie met de somatiek. Ook vindt ik het multidisciplinair werken heel leerzaam en fijn.
Momenteel geef ik individuele therapieën aan patiënten met diverse psychische problemen. De focus ligt op traumatherapie (o.a. EMDR, NET) en het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen (o.a. Schematherapie).
Daarnaast geef ik ook groepstherapieën. Tevens ben ik als docent verbonden aan de RINO in Amsterdam en aan de RINO Groep Utrecht voor het vak Ouderenpsychologie.

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van de sectie. Als bestuurslid zet ik mij in voor de verdere profilering van psychologen werkzaam in de ouderenzorg. Mijn doel is het meer zichtbaar maken van dit prachtige en zeer complexe vakgebied.
Ik ben bereikbaar via a.den.hertog@altrecht.nl.

Hilke van Cuylenborg

Ik werk als Klinisch Psycholoog in opleiding (GioS) in het Maasstad Ziekenhuis en als GZ & Ouderenpsycholoog bij Careyn. Sinds kort behoor ik qua leeftijd tot mijn eigen doelgroep, wat een nieuwe kijk op het vak geeft. Ik heb gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit daar heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Omdat het in de ouderenzorg maar heel beperkt mogelijk is om opgeleid te worden tot Klinisch Psycholoog, heb ik een uitstapje naar de GGZ (persoonlijkheidsstoornissen) en momenteel dus in het ziekenhuis.

Samen met de andere bestuursleden wil ik de ouderenpsychologie meer aandacht en bekendheid geven. Binnen het bestuur houd ik me voornamelijk bezig met de beleidsmatige zaken. Zoals het Integraal Zorgakkoord en de gevolgen hiervan voor de ouderenpsychologie. Met het beschrijven/ontwikkelen van een standaard voor de ouderenpsycholoog als regiebehandelaar. En tot slot met het opleidingsbeleid via de afstemming met collega-docenten in de gz-opleidingen, via het programma APV en via het ontwikkelen van het specialisme klinisch ouderenpsycholoog.

Ik hoop dat mijn bemoeienis met het opleidingsbeleid uiteindelijk leidt tot meer tijd en aandacht in de gz-opleiding voor de ouderenpsychologie, meer gz-opleidingsplekken in de ouderenzorg en een betere overgangsregeling (via EVC-trajecten) voor masterpsychologen in de ouderenzorg. Gezien ons bijzondere werkveld vind ik het zeker gerechtvaardigd om een apart specialisme te ontwikkelen: de klinisch ouderenpsycholoog.

Heb je vragen, dan ben ik te bereiken via hilkevancuylenborg@gmail.com.

Ingrid Rietkerk

Ik werk als gz-psycholoog bij Noorderbreedte (Friesland). Ook werk ik bij Noorderbreedte als Wet zorg en dwang functionaris. Ik houd me graag bezig met thema’s als psychotrauma, lichamelijke klachten en slaap. Ook ben ik druk met de ontwikkeling en professionalisering van de vakgroep psychologie.

Dat sluit aan bij mijn motivatie om zitting te nemen in het bestuur: volgens mij kunnen ouderenpsychologen veel van elkaar leren als we kennis en ervaringen breder met elkaar delen. Ik vind het belangrijk dat onze stem gehoord wordt wanneer er bijvoorbeeld WZD-wetswijzigingen overwogen worden, wanneer men overlegt over de landelijke aanpak van corona in verpleeghuizen of wanneer er multidisciplinaire richtlijnen en handreikingen geschreven worden. Ik hoop dat ouderenpsychologen zich aansluiten bij onze sectie van onze sterke, landelijke beroepsvereniging. Zo ontwikkelen we een sterk netwerk van professionals. Mijn speerpunten voor de komende periode zijn het neerzetten van een structuur samen met de regiogroepen, betrokken blijven bij de WZD en kennis op laagdrempelige wijze aanbieden aan leden. Voor vragen kun je me contacten via de mail: ingrid_rietkerk13@hotmail.com.

Justlin van Bruggen

Ik werk als PIOG bij Surplus, een organisatie in het zuiden van het land. Ik ben onderdeel geworden van het bestuur van de Sectie ouderenpsychologie, omdat ik graag wat toe wilde voegen aan ons mooie vakgebied. En anderen voor ons vakgebied te enthousiasmeren. Ik wil graag laten zien wat een mooi, bijzonder en uitdagend vak wij hebben.

Ik hoop startende psychologen meer te kunnen faciliteren. Daarnaast wil ik meedenken met actuele dossiers binnen ons vakgebied. Thema’s die ik belangrijk vind zijn onder andere de hoeveelheid opleidingsplekken binnen de ouderenzorg, de ontwikkeling van de GZSP en het ontwikkelen van het vakgebied door de uitwisseling van kennis. Ik ben bereikbaar op justlin.vanbruggen@surplus.nl.

Joyce Peekel

Momenteel ben ik werkzaam als GZ-psycholoog en teamleider zorg bij Dimence Ouderenpsychiatrie in Zwolle. Ik werk met veel plezier in de ouderenzorg sinds mijn stage in een verpleeghuis. Ik heb daarna bij Mediant in Enschede en GGz Centraal in Ermelo in de ouderenpsychiatrie en deels in de volwassenenpsychiatrie gewerkt. En het enthousiasme over de doelgroep is niet verdwenen. Al langere tijd ben ik als beroepscoach actief bij het NIP omdat ik het belangrijk vind om te laten zien hoe leuk het werken met ouderen is.

Als bestuurslid van de ouderensectie wil ik graag deze ambitie voortzetten en me blijven inzetten voor deze mooie doelgroep. Ook het vertegenwoordigen van het werken in de ouderenpsychiatrie en vanuit deze specialisatie meedenken over onder andere het enthousiasmeren van startende psychologen over deze doelgroep vind ik belangrijk. Ik hoop als bestuurslid een bijdrage te kunnen leveren aan de vele ontwikkelingen die gaande zijn binnen ons mooie vakgebied. Heb je een vraag over het werken als psycholoog in de ouderenpsychiatrie, mail me dan gerust via joycepeekel@gmail.com