NIP

Home Secties Sectie Revalidatie

Sectie Revalidatie

De sectie Revalidatie verwelkomt alle psychologen die actief zijn in dit werkveld en die graag op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.

Doel van de sectie

De sectie werkt aan de hand van een werkplan. Deze is gebaseerd op de volgende doelen:

  • de kwaliteit bevorderen van de revalidatiepsychologie in Nederland;
  • de positie versterken van de revalidatiepsychologen werkzaam in revalidatie-instellingen in Nederland;
  • een platform zijn voor alle psychologen met belangstelling voor revalidatiepsychologie.

 

Opleiding en registratie psychologen in revalidatiezorg

De sectie Revalidatie van het NIP vindt het zorgelijk dat in sommige revalidatiecentra psychologen werken zonder aanvullende beroepsopleiding of registratie. Elke cliënt heeft recht op kwalitatief goede psychologische zorg. Dit vereist een niveau van vakbekwaamheid dat daarbij hoort. In de nota Opleiding en registratie van psychologen in revalidatiezorg –  2021 (pdf) zetten wij uiteen wat de huidige stand van zaken is rondom opleiding en registraties, en wat de gewenste situatie zou zijn.

Gezocht: nieuwe leden voor de werkgroep onderzoek

We zoeken enthousiaste mensen die iets willen betekenen voor de revalidatiepsychologie. Ons doel is om onderzoeksgegevens die van belang zijn voor de revalidatiepsychologie laagdrempelig beschikbaar maken door het organiseren van symposia. Daarmee willen we inspireren tot het implementeren van de meest recente onderzoeksgegevens binnen de revalidatiepsychologie.