NIP

Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) NIP

De Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD NIP) garandeert dat je als afgestudeerde psycholoog een basisniveau aan kennis en ervaring hebt in de algemene psychodiagnostiek. De BAPD NIP is een kwaliteitskeurmerk van het NIP.

Wat is psychodiagnostiek?

Psychodiagnostiek is een onderzoeksproces gericht op het doen van psychologische uitspraken over personen. Als psycholoog neem je een beslissing, voer je een behandeling uit of geef je advies dat vergaande gevolgen kan hebben in het leven van personen.

Psychodiagnostiek omvat:

  • (intake)gesprekken
  • psychologisch onderzoek
  • rapportages opstellen
  • terugkoppeling

Psychodiagnostiek is een professionele toepassing van de psychologie. Als psychoolog (in opleiding) moet je in voldoende mate theoretisch en praktisch zijn geschoold om de psychodiagnostiek verantwoord te kunnen beoefenen. De BAPD NIP garandeert een basisniveau aan kennis en ervaring in psychodiagnostiek.

Wat houdt de BAPD NIP in?

De BAPD NIP is een verklaring dat je als psycholoog (in opleiding) beschikt over basiskennis en basisvaardigheid op het gebied van de algemene psychodiagnostiek. De BAPD NIP realiseert en waarborgt:

  • Een minimaal kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.
  • Een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.
  • Aandacht voor de psychodiagnostiek tijdens de universitaire studie psychologie en in de diverse beroepenvelden.

De BAPD NIP is een goede basis voor het onderdeel psychodiagnostiek van de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog. Voor deze opleiding is de BAPD NIP geen verplichte toelatingseis. Werkgevers waarderen de BAPD NIP als kwaliteitskeurmerk van psychodiagnostiek.

Hoe kun je de BAPD NIP behalen?

Er zijn drie manieren om de BAPD NIP te halen:

  1. tijdens je studie psychologie aan de universiteit
  2. door het volgen van een individueel traject of
  3. automatisch, als je al een hogere registratie hebt.
1. Universiteit

Tijdens de universitaire opleiding psychologie kun je de BAPD NIP halen, bij vrijwel alle studierichtingen. De eisen voor het behalen van de BAPD NIP staan in de studiegids. Meer vragen? Stel ze aan de contactpersoon bij je universiteit.

Heb je een vraag over de aantekening diagnostiek NVO, neem dan contact op met de contactpersonen van de opleidingen pedagogiek of het NVO.

Open Universiteit Studieadviseurs
Maastricht University Ieke Winkens
Erasmus Universiteit Jolijn Serto
Radboud Universiteit Sabine Stolz
Rijksuniversiteit Leiden Marieke Bos
Universiteit Groningen Elise Bennik
Universiteit Groningen Julie Karsten
Universiteit Twente Marjolein Prenger
Universiteit Utrecht Helen Bakker
Universiteit van Amsterdam Lindy-Lou Boyette
Universiteit van Tilburg Contactpersonen
Vrije Universiteit Jolien Zevalkink (inhoudelijke vragen)
Vrije Universiteit Studieadviseurs

2. Individueel traject

De Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de BAPD NIP af te geven. Hierbij worden de criteria gevolgd uit het reglement BAPD NIP (2020).

Heb je een vraag over het behalen van de BAPD NIP via het individuele traject na afstuderen bij de Open Universiteit (OU), kun je terecht bij de studieadviseurs van de OU: studieadvies.psychologie@ou.nl.

3. Automatisch, via een hogere registratie

De BAPD NIP wordt gelijk toegekend wanneer je één of meer onderstaande registraties bezit:

Wil je de BAPD NIP registratie toegekend krijgen? Mail dan je verzoek met je NAW-gegevens, geboortedatum en het bewijs van hogere registratie naar registraties@psynip.nl. Na betaling van de kosten maken wij het certificaat voor je op en ontvang je deze zo snel mogelijk.

De kosten hiervoor zijn € 25,- exclusief 21% BTW.