NIP

Home Nieuwskamer Werkagenda kwaliteitskompas voor Ouderenzorg ingediend bij Zorginstituut

Geschreven op:

Werkagenda kwaliteitskompas voor Ouderenzorg ingediend bij Zorginstituut

Op 29 juni jl. hebben het NIP en andere betrokkenen de werkagenda voor het Generiek Kompas ‘samenwerken aan kwaliteit van bestaan’ ingediend bij Zorginstituut Nederland. Hiermee is een volgende stap gezet naar een nieuw Kwaliteitskompas voor de ouderenzorg.

Inhoud werkagenda

De werkagenda betreft een ontwikkelagenda voor de vijf bouwstenen van het Generiek Kompas. Voor de uitwerking van de ontwikkelagenda hebben betrokken partijen vragen gedefinieerd voor de vijf bouwstenen. Deze vragen worden de komende periode beantwoord en uitgewerkt, met als doel een gedragen Generiek Kompas dat voldoet aan de criteria van het Toetsingskader en dat voor 1 december 2023 wordt aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het register.

Rol NIP bij de uitwerking van de ontwikkelagenda

De betrokken beroepsverenigingen vertegenwoordigen elkaar in de overleggen waarin de opgestelde vragen uit de ontwikkelagenda beantwoord en uitgewerkt worden. De overleggen vinden plaats per bouwsteen. Het NIP zit namens alle betrokken beroepsverenigingen aan tafel bij de uitwerking van bouwsteen 1. Voor de overige bouwstenen stemmen wij onze inbreng vooraf af met de desbetreffende vertegenwoordiger van de betrokken beroepsverenigingen. Op deze manier borgen we de positie van de psycholoog.

Vervolgafspraak met het Zorginstituut

Voor 6 oktober 2023 moeten de betrokken partijen het Zorginstituut informeren over de actuele stand van zaken van de verschillende onderdelen en de verwachtingen tot 1 december.