NIP

Wat is EVC voor psychologen?

EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Er zijn veel ervaren masterpsychologen die over (een deel van) de competenties beschikken die nodig zijn voor het afronden van de gz-opleiding. Wij zetten ons graag in om het voor ervaren (post)masterpsychologen mogelijk te maken via een verkort EVC-traject in aanmerking te komen voor gz-registratie.

Uitbreiding vrijstellingenbeleid ervaren psychologen

Er bestaat op dit moment al een (beperkt) vrijstellingenbeleid voor ervaren psychologen. In aanvulling hierop is in het advies van programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen een uitbreiding van dit vrijstellingenbeleid voorgesteld.

Deze uitbreidingen heten in het advies “scenario 1, 2 en 3”. Om deze verkorte trajecten in de praktijk te brengen hebben we ons samen met andere partijen ingezet voor het uitvoeren van een pilot. We zijn dan ook blij dat Stichting EVC voor psychologen daar momenteel uitvoering aan geeft. Meer informatie daarover vind je op de EVC website.

 

Nationale beeldbank

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen.

Eisen EVC-traject

Je komt in aanmerking voor een EVC-traject als je aan een aantal criteria voldoet. Die criteria hebben betrekking op:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Beroepsattitude

Deze moet je hebben opgedaan via een deel relevante (en gesuperviseerde) werkervaring en een deel cursorisch onderwijs. Gezamenlijk leiden die tot een aantal gz-competenties. Daardoor is nog slechts een deel van de reguliere gz-opleiding noodzakelijk.

Ik beschik over de benodigde competenties, wat nu? 

Heb je aangetoond dat je zowel aan (delen van) het cursorisch deel als aan (delen van) het praktijkdeel voldoet, dan kun je laten zien dat je over de genoemde competenties beschikt. In dat geval kan besloten worden welk scenario het meest op jou van toepassing is.