NIP

Home Overige registraties BAPD BAPD NIP – individueel traject

BAPD NIP – individueel traject na afstuderen

Er zijn drie manieren om de Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD NIP) te halen. Eén daarvan is door het volgen van een individueel traject.

Hoe werkt het individuele traject?

 1. Dien een aanvraag in via het aanmeldformulier Basisaantekening Psychodiagnostiek) (ou.nl). Let op: in juli, augustus en december nemen de studieadviseurs en de commissie geen aanvragen in behandeling en worden aanvragen niet verwerkt.
 2. Als je betaling is ontvangen, krijgen de medewerkers van de Open Universiteit (OU) hier automatisch bericht van. Je ontvangt binnen 10 werkdagen bericht over de aanvraag.
 3. Je ontvangt een e-mail waarin staat welke documenten je (nog) moet aanleveren:
 4. De volgende stappen hangen af van je situatie:
  • Als je nog niet aan de theoretische eisen voldoet, ontvang je bericht waarin staat hoe je aan deze eisen kunt voldoen. Je ontvangt een persoonlijk studieprogramma met een startadvies. Vervolgens kies je een cursus en start je met studeren. In dit bericht staat ook hoe je aan de eisen met betrekking tot de casuïstiek kunt voldoen.
  • Heb je geen diagnostische werkervaring? Dan moet je een complete diagnostiekstage afronden.
  • Heb je wel diagnostische werkervaring en heb je al drie casussen onder supervisie afgerond (zie ook de Supervisieverklaring-BAPD casusverslagen, dan moet je deze casussen laten beoordelen door de Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit. Zo nodig pas je nog e.e.a. aan. Als je casussen als voldoende zijn beoordeeld, ontvang je hiervan bericht via e-mail.
 5. Heb je aan alle eisen en criteria voldaan? Dan ontvang je per post je certificaat Basisaantekening Psychodiagnostiek.

 

Kosten

De administratieve afhandeling van je aanvraag kost € 161,-. Dit is inclusief:

 • de beoordeling van de aanvraag
 • het adviestraject
 • de afgifte van het certificaat

Als je besluit een cursus bij de Open Universiteit te volgen, dan is de prijs van een cursus gebaseerd op het tarief van instellingscollegegeld. Je betaalt per studiepunt (zie ou.nl/kosten).

Voor de begeleiding en beoordeling van de drie casusverslagen gelden verschillende tarieven, afhankelijk van of je zelf supervisie regelt. Je zorgt altijd zelf voor een werk- of stageplek waar je de diagnostiek kunt doen. De tarieven van de twee opties zijn als volgt:

€ 1.008,-: hieronder valt de beoordeling (en eventuele herbeoordeling) van de casussen door een commissielid van de OU. De beoordeling bevat feedback en de mogelijkheid om herschreven casusverslagen voor te leggen. Je vindt en betaalt zelf een supervisor (zie de voorwaarden aan de supervisor in Bijlage B, punt 2) die je begeleidt bij de casussen, dit valt niet binnen de € 1008,-. Supervisoren mogen zelf hun uurtarief bepalen.

Óf:

€ 2.325,-: hieronder valt de begeleiding bij de casussen door een toegewezen docent-supervisor van de OU én de uiteindelijke beoordeling (en eventuele herbeoordeling) van de casussen door een commissielid van de OU. Er zijn hierbij geen extra eigen kosten.
We adviseren je je eerst aan te melden bij de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit.

Let op: in juli, augustus en december nemen de studieadviseurs en de Toetsingscommissie BAPD geen aanvragen in behandeling en worden aanvragen niet verwerkt.

De tarieven kunnen jaarlijks (in de zomerperiode) in overleg met het NIP worden aangepast.

Bezwaar

Ben je het niet eens met een besluit van de Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit? Je kunt dan binnen zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift en een kopie van dit besluit zenden aan:

Open Universiteit faculteit Psychologie
t.a.v. Toetsingscommissie BAPD
Postbus 2960
6401 DL Heerlen

Vermeld in dit bezwaarschrift waarom je het besluit niet juist vindt.

Criteria BAPD NIP via individueel traject

De Toetsingscommissie BAPD van de Open Universiteit (OU) is door het NIP gemandateerd om aan afgestudeerde studenten psychologie de Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD NIP) af te geven. Hierbij worden onderstaande criteria gevolgd (uit reglement BAPD (2020)). Hieronder staan vier criteria.

1. Psychodiagnostische werkervaring (200 uur)

Deze werkervaring kun je opdoen tijdens een stage van je masteropleiding Psychologie, werkervaringsplek of op de eigen werkplek. Onder psychodiagnostische werkervaring vallen alle handelingen die in het kader van een diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. De werkgever of stagebegeleider dient een werkgeversverklaring in te vullen waarin expliciet wordt aangegeven dat er voldaan is aan 200 uur psychodiagnostische werkervaring.

2. Supervisie (20 uur)

Je moet 20 uur supervisie volgen als je geen diagnostiekstage hebt gedaan met drie diagnostische casussen volgens de BAPD richtlijnen. De supervisor voldoet tenminste aan één van de voorwaarden genoemd in Bijlage B, punt 2, van het BAPD-reglement (2020).

De supervisie richt zich op je persoonlijke functioneren in het kader van de psychodiagnostische werkzaamheden en de drie casusverslagen die je moet schrijven. De supervisor hoeft niet op de werkplek aanwezig te zijn, het is mogelijk om een externe supervisor in te huren. Het staat de supervisor vrij om een vergoeding voor de supervisie te vragen.

3. Casusverslagen

De drie casusverslagen die je ter beoordeling voorlegt aan de Toetsingscommissie BAPD van de OU moeten geschreven zijn volgens de richtlijnen en zijn ondertekend door de supervisor.

Zijn de drie casussen tijdens je masterstudie aan een voor de BAPD geaccrediteerde opleiding Psychologie*, door je universiteit goedgekeurd, dan hoef je de casussen niet nogmaals in te sturen. Je moet wel bewijzen dat de casussen goedgekeurd zijn.

De casusverslagen die worden ingediend zijn zogenoemde theoretische leerverslagen en deze bevatten meer informatie dan een instellingsverslag. Het is dus expliciet niet de bedoeling een instellingsverslag of een verslag dat daarop lijkt in te leveren.

Let op: Je kunt geen rechten ontlenen aan deze documenten.

4. Theoretische eisen

De theoretische eisen bestaan uit universitaire vakken die zich richten op het opdoen van kennis en vaardigheden omtrent de psychodiagnostiek. Bij de meeste universiteiten voldoe je na het volgen van een bachelor- en masteropleiding Psychologie in een klinische richting aan de theoretische eisen van de BAPD*. Niet alle psychologie afstudeerrichtingen zijn ter beoordeling voorgelegd aan de BAPD-commissie van het NIP.

Je deficiëntie wordt bepaald op basis van een checklist die je aanlevert:

*Op dit moment (november 2022) zijn er 11 Nederlandse Psychologie opleidingen volledig geaccrediteerd voor de BAPD NIP, dat wil zeggen: het verzorgen van onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP en voor het aftekenen van de casusverslagen: Erasmus Universiteit, Maastricht University, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Vrije Universiteit.

Let op: De theoretische eisen geldend voor de BAPD en de theoretische eisen geldend voor de LOGO-aanmelding zijn verschillend! Voor de BAPD heeft het LOGO-screeningsformulier Verklaring Vooropleiding dan ook geen waarde.

Vragen

Heb je een vraag over het behalen van de BAPD NIP via het individuele traject na afstuderen bij de Open Universiteit (OU)? Dan kun je terecht bij de studieadviseurs van de OU: studieadvies.psychologie@ou.nl.

 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.