NIP

Home Nieuwskamer Eindelijk overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg 

Geschreven op:

Eindelijk overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Alle psychologen moeten goed op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen die in de gezondheidszorg van toepassing zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het is vaak ingewikkeld en soms ondoorzichtig. Wij lanceren daarom vandaag de Wegwijzer wet- en regelgeving voor alle psychologen in de gezondheidszorg, een kosteloos beschikbaar hulpmiddel en naslagwerk.

Welke informatie over mijn cliënt mag ik verstrekken wanneer de politie, het UWV of een advocaat daarom vraagt? En onder welke voorwaarden? Hoe moet ik handelen bij wilsonbekwaamheid? Wat moet ik doen als ik geen overeenstemming met mijn cliënt heb over het beëindigen van een behandelingsovereenkomst? Het zijn vragen waar veel psychologen in de gezondheidszorg mee zitten. Zij moeten namelijk goed op de hoogte zijn van alle relevante wettelijke bepalingen.

Monique Rook, directeur bij het NIP: “Er is grote behoefte aan een makkelijke handleiding in het woud van vele wetten en regels, dat merken we bijvoorbeeld ook tijdens ons spreekuur Beroepsethiek, dat beschikbaar is voor onze leden. Als beroepsvereniging vinden we het belangrijk om kennis toegankelijk te maken. Met deze Wegwijzer presenteren we een laagdrempelig hulpmiddel dat daar een bijdrage aan levert. Het is zo niet alleen nuttig voor alle psychologen, maar ook voor bijvoorbeeld cliënten, advocaten en leden van tuchtcolleges.”

Eén geheel met Beroepscode, AST-NIP en tuchtrecht

Naast de bundeling van relevante wet- en regelgeving, wordt in de Wegwijzer ook aandacht besteed aan uitspraken van de tuchtrechter. Zo is het een belangrijke aanvulling op de Beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik (AST) van het NIP.

 

Het geheel is, naast vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen, onderdeel van de professionele standaard voor psychologen in de gezondheidszorg. Dit is de kapstok voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook de tuchtrechter kan deze professionele standaard betrekken bij het toetsen van het beroepsmatig handelen van psychologen.

Webinar terugkijken?

In maart organiseerde het NIP een gratis webinar naar aanleiding van het verschijnen van de Wegwijzer. We beantwoordden de meest gestelde vragen in de praktijk van de gezondheidszorg en we vertelden natuurlijk meer over het gebruik van de Wegwijzer. Je kunt dit webinar nu terugkijken.

Het NIP voor psychologen

Wij staan op voor onze beroepsgroep en doen er alles aan om (toekomstige) psychologen de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van de vakkennis, het versterken van hun positie of het toegankelijker maken van het beroep. Meer over het NIP.