NIP

Home Secties Sectie Jeugd Werkgroep Het Jonge Kind

Werkgroep Het Jonge Kind

Doel van de werkgroep Het Jonge Kind (HJK) is het bevorderen van kennisoverdracht op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en begeleiding/behandeling van het jonge kind. De werkgroep fungeert als netwerk voor beroepsgenoten die de positie van psychologen in dit multidisciplinaire veld willen en kunnen versterken.

De werkgroep heeft contacten met universiteiten en werkt nauw samen met de Stichting Babywerk, DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) en de NVO. Er worden in wisselende samenstellingen werkgroepen gevormd om een bijdrage te leveren aan het debat over goede zorg aan het jonge kind, aan het ontwikkelen en herschrijven van richtlijnen en zorgstandaarden, informatie op opvoeden.nl en het organiseren van studie avonden of symposia.

De werkgroep HJK is actief in de kerngroep 1001 kritieke dagen en in het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en volgt het programma Kansrijke Start op de voet. Wil jij aan een van deze thema’s een actieve bijdrage leveren? Of ontbreekt er volgens jou een belangrijk thema? Laat het ons weten!

Praatplaat ‘Slaap bij jonge kinderen’

Veel ouders worstelen met de slaapproblemen van hun jonge kind. Ouders zoeken vaak hulp in hun eigen netwerk, online, in opvoedboeken, bij het consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts. In de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) wordt aangegeven welke interventies kunnen worden ingezet wanneer ouders de slaap van hun kind als een probleem ervaren.

Aanvullend wordt vanuit het NIP een voorstel gedaan voor een breder spectrum aan interventies. De praatplaat helpt om met een brede blik te kijken en ouders te helpen bij vragen rondom het slapen van hun kinderen en interventies te adviseren die passend zijn.

 

Bestuur

Yael Meijer

Voorzitter

Eline Möller

Anne Perdaems

Jeanine Nuijten