NIP

Home COTAN Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

De AST-NIP 2017 is een uitwerking en verbijzondering van de Beroepscode en bevat richtlijnen en informatie om te komen tot een verantwoorde testkeuze en het juist gebruik van psychodiagnostische instrumenten in het kader van de psychodiagnostiek en/of psychologische interventies. Hieronder kun je de AST-NIP online lezen. Je kunt ook een gedrukt exemplaar bestellen.

Leidraad voor psychologen en andere testgebruikers

De AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals:

  • de principes bij de keuze van een test
  • de voordelen en de beperkingen van het gebruik van tests in het psychodiagnostische proces
  • de toepassing van tests bij speciale groepen
  • afnamevereisten
  • de onderzoeksprocedure
  • de rapportage van testresultaten
  • de rechten van de cliënt bij testgebruik

Ook wordt er aandacht besteed aan de testbeoordelingen van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) en hoe deze beoordelingen door de psycholoog kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde keuze voor een instrument.

In alle hoofdstukken van de AST-NIP 2017 wordt relevante casuïstiek besproken, zodat theorie en praktijk samen komen. Hiermee is de AST-NIP 2017 een meer informatieve leidraad geworden voor psychologen en andere testgebruikers als het gaat om het verantwoord komen tot een testkeuze en testgebruik.

De AST-NIP 2017 is op 22 januari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het NIP. De herziening is voorbereid door een delegatie van leden van de COTAN. De Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het NIP heeft met name beoordeeld of de AST-NIP in overeenstemming is met de Beroepscode.

 

Je kunt ook een gedrukt exemplaar van de AST-NIP bestellen.

Read the Guidelines for the Use of Tests AST-NIP 2017