NIP

Overzicht supervisorenscholingen Jeugd

Heb je één van onderstaande scholingen gevolgd? Dan voldoe je aan de scholingseis voor inschrijving in het Supervisorenbestand Kinder- en Jeugdpsychologen NIP. Details over een programma en de toelatingseisen vind je op de website van de opleider.

Scholing staat niet op de lijst

Komt een scholing niet voor op de lijst? Leg deze ter beoordeling voor aan de registratiecommissie Kinder- en Jeugdpsycholoog. Dit kan door de scholing direct in je aanvraag in PE-online in te vullen of via een e-mail aan K&J NIP op registraties@psynip.nl

Wanneer goedgekeurde scholing?

Een scholing komt in aanmerking voor goedkeuring als deze:

  • gaat over het geven van supervisie, volgens de definitie in het supervisorenreglement: “Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor. De supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en op eigen professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds beïnvloeden.”
  • minimaal 1 dag duurt.

Scholing meetellen voor herregistratie

Wil je een van de scholingen volgen en meteen laten meetellen voor herregistratie? Een aantal (niet alle!) scholingen zijn ook geaccrediteerd voor de herregistratie K&J NIP. Ga dit na via de agenda.

Scholing Duur Opleider
NIP-scholingsmodule Supervisoren Jeugd 4 dagen NIP sectie Jeugd
Supervisorencursus VGCT 4 dagen Cure & Care Development
Supervisie geven aan gedragswetenschappers 7 dagen PAO Psychologie
Oplossingsgerichte supervisie en intervisie 3 dagen PAO Psychologie
Leergang supervisiekunde 2 jaar PAO Psychologie
Supervisie geven aan therapeuten in opleiding 4 dagen PAO Psychologie
Superviseren van gedragswetenschappers binnen de
jeugdzorg, incompany bij Jeugdhulp Friesland sept/okt 2015
2 dagen Mw. Drs. J. Majoor
Opleiding Integratieve Supervisiekunde 1 of 2 jaar NAP
Supervisorentraining 4 dagen Prinsen & Koster (Mw. A.T. Prinsen Reijnders)
Supervisie en werkbegeleiding 2 dagen RINO-groep Utrecht
Scholing tot supervisor NVVS 3 dagen RINO-groep Utrecht
Verdieping en supervisie Mentalisatie Bevorderende
Therapie in gezinnen en systemen
2 dagen RINO-groep Utrecht
Supervisorencursus VGCt 4 dagen RINO-groep Utrecht
Workshop supervisie en werkbegeleiding 1 dag RINO Amsterdam
Supervisorencursus 4 dagen RINO Amsterdam
Supervisorencursus – bijscholing NVP 1 dag RINO Amsterdam
Supervisie betekenisvol inzetten 4 dagen RINO Zuid
Leergang coaching voor professionals 38 dagdelen School voor Coaching
Supervisorencursus 15 uur Singel 54
Didactische competenties in supervisie 15 uur Singel 54
Supervisiescholing – Persoonsgerichte Supervisie voor
Klinisch Psychologen en (Psychiater-) Psychotherapeuten
15 dagdelen VCgP
Supervisorencursus VKJP 5 dagen VKJP
Opleiding Klinisch Psycholoog BIG/Klinisch
Neuropsycholoog BIG
4 jaar BIGopleidingen
Cursusmodule supervisie geven aan GWers 2.0 –
specifiek van de Pluryn Groep
4 dagen Pluryn Groep
Positieve super- en intervisie 3 dagen Psy-Zo Onderwijs, Forta Opleidingen
Supervisorencursus systeemtherapeut-supervisor NVRG 7 dagen EFT
Supervisorenopleiding De Jeugdzorgacademie 5 dagen De Jeugdzorgacademie
Supervisorenopleiding NVO Orthopedagoog Generalist 7 dagen KING Nascholing