NIP

Sectie Neuropsychologie zoekt actieve leden

Binnen het vakgebied van de klinische neuropsychologie gebeurt veel! Waar neuropsychologen voorheen voornamelijk te vinden waren in het ziekenhuis, zijn we nu ook veelvuldig werkzaam in de revalidatie, de ggz, de ouderenzorg en de kind- en jeugdzorg. De expertise van de (klinisch) neuropsycholoog is breed inzetbaar.

Belangrijke speerpunten van de sectie Neuropsychologie zijn kwaliteitsbewaking en een duidelijke profilering van het vakgebied. Lees hieronder wat dit concreet betekent.

 

Wat betekent dit concreet?

In diverse overlegstructuren en werkverbanden van het NIP zet sectiebestuur Neuropsychologie zich in voor:

 • Verbetering psychologische zorg in het algemeen
 • Profilering van het vakgebied Neuropsychologie in de diverse werkvelden
 • Kwaliteit van onderwijs m.b.t. neuropsychologie (WO Psychologie, opleidingen tot GZ-psycholoog en KNP)
 • Doorstroom van master naar gz-opleiding (“4+2”)
 • Herziening van de Beroepenstructuur en de positie van de (klinisch) neuropsycholoog
 • Onderwerpen rondom CAO’s, zoals salariëring en positionering klinisch neuropsycholoog in medische staf of als regiebehandelaar

Hoe wordt hier invulling aan gegeven?

 • Overleg met de opleidingen over aandeel en kwaliteit van onderwijs over neuropsychologie
 • Ontwikkeling vakinhoudelijke richtlijnen voor diagnostiek en behandeling
 • Ontwikkeling gezamenlijke richtlijnen binnen het overkoepelende werkveld Medische Psychologie
 • Bijdrage aan richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de paramedische beroepen
 • Uitbrengen productenboek, waarin alle werkzaamheden die behoren tot het werkveld van de klinische neuropsychologie omschreven worden als neuropsychologische zorgproducten
 • Jaarlijkse ALV
 • Organisatie symposia en webinars
 • Het organiseren van masterclasses voor startende neuropsychologen
 • Structurele samenwerking met andere secties binnen het NIP; bijv. met de Kamer Specialisten of binnen het overleg ‘Somatische werkvelden’ met de secties PAZ en Revalidatie
 • Periodiek overleg met beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, bijv. de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) en het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)
 • In de vorm van projectgroepen werken aan actuele thema’s

Het sectiebestuur

Het sectiebestuur kent al jarenlang een (wisselende) vertegenwoordiging van neuropsychologen uit het hele land. Om recht te doen aan al onze collega’s vinden we het ook van belang dat de neuropsychologen die deel uitmaken van ons bestuur werkzaam zijn in diverse settingen, bijv. academisch en perifeer, somatiek en ggz, volwassenen-ouderen en kinderen-jeugdigen.

We zoeken regelmatig actieve leden voor het bestuur (hieraan verbind je je voor enkele jaren) en de werkgroepen (hieraan kun je voor een kortere of langere periode bijdragen).

Wat brengt het jou? Als bestuurslid lever je een bijdrage aan

 • de uitbreiding van het landelijke netwerk van klinisch werkende neuropsychologen
 • de positionering van onze beroepsgroep in de diverse werksettingen
 • het enthousiasmeren van jonge collega’s voor het vak
 • richtlijnen
 • de samenwerking met andere secties en beroepsverenigingen
 • het meedenken in gremia van het NIP
 • de organisatie van (internationale) symposia, webinars
 • onze werkgroepen

Op dit moment zijn alle vacatures voor bestuursleden vervuld. We nodigen je uit om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele toekomstige vacatures.

We zoeken actieve leden voor de werkgroepen!

Word actief en draag bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied! Binnen de sectie zijn er meerdere werkgroepen die zich richten op belangrijke thema’s zoals onderwijskwaliteit en profilering van het vakgebied. Geregeld worden er ook tijdelijke projectgroepen geformeerd om een bepaald thema uit te werken en hier vanuit de sectie een uitspraak over te doen in de vorm van een advies of richtlijn.

Niet alleen bestuursleden maken deel uit van de werkgroepen, geïnteresseerde collega’s die graag een steentje bijdragen zijn van harte welkom om – voor korte of langere tijd – zitting te nemen in een van onze werkgroepen. De tijdsinvestering is goed te doen, bovenal is het leuk én leerzaam!

Het onderstaande filmpje van het symposium in 2022, dat we samen met de NVN organiseerden, geeft een goede indruk van hoe leuk het is om actief te zijn voor je vak!

Werkgroepen

Werkgroep Kwaliteit en Onderwijs

Doel: Ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van het neuropsychologie-onderwijs in de bachelor en master van de studie Psychologie, GZ-opleiding en KNP-opleiding. Met name in de postmaster opleidingen is het van belang dat ervaren collega’s uit het klinische werkveld structureel bijdragen aan het onderwijs.

Accreditatie-aanvragen voor de eigen symposia en congressen INS en FESN is ook een taak van deze werkgroep.

Werkgroep Diagnostiek en Behandeling

Doel: Bijdragen aan beoordeling/revisie van bestaande of ontwikkeling van nieuwe psychologische tests en behandelmethodieken. Overleg met de COTAN.

 

 

Werkgroep Richtlijnen

Doel: Samenstellen van monodisciplinaire richtlijnen en bijdragen aan multidisciplinaire richtlijnen in samenwerking met andere (para)medische specialismen. Revisie van bestaande richtlijnen.

Werkgroep PR

Verspreiden van nieuws en congresagenda via nieuwsbrief, LinkedIn, en NIP-website. Promotiefilmpjes van evenementen. Project Vital Minds Movement, tezamen met sectie Ouderenpsychologie en studentleden.

Werkgroep Kind en Jeugd

De werkgroep Kind en Jeugd biedt een platform waar klinisch neuropsychologen die zich met de doelgroep kinderen en jongeren bezighouden elkaar kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen en een kennisnetwerk te vormen.

 

Actieve projectgroepen:

 • COTAN, gericht op de beoordeling van neuropsychologische tests door de COTAN
 • Kwalitatieve beschrijving testresultaten, gericht op de beschrijving van neuropsychologische testresultaten met behulp van ‘labels’
 • Neuropsychologie in de GZ-opleiding, gericht op het aandeel neuropsychologie in de GZ-opleiding.

 

Opinie panel
Jouw mening telt

Als collega binnen ons vakgebied kun je op een eenvoudige manier een waardevolle bijdrage leveren door deel te nemen aan onze “Expert Pool”, een initiatief van onze sectie. Hierbij staan ervaren collega’s klaar om te worden geraadpleegd over verschillende thema’s of om hun visie te delen op specifieke vraagstukken die door de sectie worden voorgelegd.

 

 

Ja, ik doe mee!

Laat je contactgegevens achter en laat ons weten wat jouw werkervaring en expertise is.
Bij allerlei kwesties en richtlijnen kunnen we jouw input goed gebruiken.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.