NIP

Individueel opleidingstraject K&J-psycholoog NIP

Via het individuele opleidingstraject (in de regeling: ‘registratietraject’) kun je met enige spreiding en flexibiliteit voldoen aan de opleidingseisen van Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Toelatingseisen tot het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

 • Je bent lid van het NIP
 • Je onderschrijft de Beroepscode voor psychologen van het NIP
 • Je hebt 2.790 uur werkervaring
 • Je hebt 90 punten supervisie
 • Je hebt 480 punten scholing
 • Je hebt 120 punten literatuurstudie
 • Je hebt een supervisor die door het NIP is erkend
  Lees meer over opname in het supervisorenbestand van het NIP.
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), niet ouder dan 3 maanden

De uitgebreide eisen vind je in het Registratiereglement Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 

Hoe werkt een individueel opleidingstraject?

Bij het individuele opleidingstraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP doorloop je onderstaande stappen. Bij al deze stappen maak je gebruik van het digitale platform PE-online.

 1. Je meldt je aan via een aanmelddossier “Verzoek tot aanmelding voor registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP” in het digitale platform PE-online. In je dossier toon je je vooropleiding aan of je werkervaring in het werkveld kinder- en jeugdpsycholoog. Je vermeldt je werkplek en werkbegeleider. Ook maak je een supervisieplan en een opleidingsplan. Gebruik bij je aanmeldtraject het uitgebreide stappenplan met checklists, tips en meer.
 2. De registratiecommissie beoordeelt je plannen. Als je aanmelddossier is goedgekeurd krijg je een registratiedossier.
 3. Je kunt nu aan de slag met het registratietraject: je start met scholing, supervisie en het maken van casusverslagen volgens de richtlijnen casusverslagen van het NIP: 3 diagnostiek en 3 behandeling. Je doet werkervaring op en vult het registratiedossier met stukken die je ontwikkelingen onderbouwen. Je hebt daar vijf jaar de tijd voor. De registratiecommissie beoordeelt tussentijds je ingediende stukken.
 4. Alle casusverslagen moeten worden beoordeeld door een NIP-supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog. Hiertoe stuur je de ingevulde en (door jou en de supervisor ondertekende) beoordelingsformulieren toe aan de commissie (beoordelingsformulier Diagnostiekcasus en beoordelingsformulier Behandelcasus). Van de in totaal zes verslagen lever je één diagnostiekverslag en één behandelverslag ter inhoudelijke en formele goedkeuring aan bij de registratiecommissie, samen met het beoordelingsformulier. De commissie toetst deze twee laatste casussen, die ook wel ‘masterpieces’ worden genoemd, aan de richtlijnen.
 5. Is je registratiedossier compleet en goedgekeurd, dan dien je het in.
 6. Je wordt dan toegelaten tot het register.

Tip

Download het uitgebreide Stappenplan aanmelden opleidingstraject met checklists, tips en meer

Aanmelden / inloggen

Aanmelden kan door in te loggen in Mijn NIP.

 

Kosten

Aan de registratie zijn kosten verbonden.

 

Informatieve stukken

De onderstaande formulieren en bijlagen bevatten informatie over het individueel registratietraject K&J-psycholoog NIP. Je vindt deze formulieren ook in PE-online.

Wist je dat…

Een aantal opleidingsinstellingen ook een volledig scholingstraject aanbieden waarmee je meteen voldoet aan 380 tot 480 uur scholing voor het individuele traject? Zie bijvoorbeeld het scholingstraject K&J van RINO groep Utrecht, het aanbod van KING nascholing of het K&J opleidingstraject van PAO.