NIP

Individueel registratietraject K&J-psycholoog NIP

Via het individuele registratietraject kun je met enige spreiding en flexibiliteit voldoen aan de opleidingseisen van Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Toelatingseisen individueel registratietraject

 • Je bent lid van het NIP
 • Je onderschrijft de Beroepscode voor psychologen van het NIP
 • Je hebt bij aanmelding een relevante vooropleiding of werkervaring
 • Je hebt 2.790 uur werkervaring
 • Je hebt 90 punten supervisie
 • Je hebt 480 punten scholing
 • Je hebt 120 punten literatuurstudie
 • Je hebt een supervisor die door het NIP is erkend
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP), niet ouder dan 3 maanden.

De uitgebreide toelatingseisen vind je in het Registratiereglement Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 

Hoe werkt een individueel registratietraject?

Bij het individuele registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP doorloop je onderstaande stappen. Bij al deze stappen maak je gebruik van het digitale platform PE-online.

 1. Je meldt je aan via een aanmelddossier in het digitale platform PE-online. In je dossier toon je je vooropleiding aan en je werkervaring in het werkveld kinder- en jeugdpsycholoog. Je dient je werkplek en werkbegeleider in. Ook maak je een supervisieplan en opleidingsplan. Gebruik bij je aanmeldtraject het uitgebreide stappenplan met checklists, tips en meer.
 2. De registratiecommissie beoordeelt je plannen. Als je aanmelddossier is goedgekeurd krijg je een registratiedossier.
 3. Je kunt nu aan de slag met het registratietraject: je volgt scholing, supervisie en maakt casusverslagen (let erop, dat je eerst de beoordelingen afrondt voordat je je masterpiece indient). Je doet werkervaring op en vult het registratiedossier met stukken die je ontwikkelingen onderbouwen. Je hebt daar vijf jaar de tijd voor. De registratiecommissie beoordeelt tussentijds je ingediende stukken.
 4. Is je registratiedossier compleet en goedgekeurd, dan dien je het in.
 5. Je wordt dan toegelaten tot het register.

Tip

Download het uitgebreide Stappenplan aanmelden registratietraject met checklists, tips en meer

Aanmelden / inloggen

Aanmelden kan door in te loggen in Mijn NIP.

 

Kosten

Aan de registratie zijn kosten verbonden.

 

Informatieve stukken

De onderstaande formulieren en bijlagen bevatten informatie over het individueel registratietraject K&J-psycholoog NIP. Je vindt deze formulieren ook in PE-online.

Wist je dat…

Een aantal opleidingsinstellingen ook een volledig scholingstraject aanbieden waarmee je meteen voldoet aan 380 tot 480 uur scholing voor het individuele traject? Zie bijvoorbeeld het scholingstraject K&J van RINO groep Utrecht of het aanbod van KING scholing