NIP

Home Nieuwskamer Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Per 1-1-2023 mag binnen de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZPS)individuele behandeling gecombineerd worden met zorg in een groep, als de zorgvraag van de patiënt daarom vraagt.

Het NIP heeft tijdens de technische overleggen over de GZSP aangekaart dat het op dit moment niet mogelijk is om tijdens zorg in een groep, ook individuele behandeling te declareren. Dit maakt dat cliënten op een aparte dag moeten terugkomen voor een individueel consult. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Er is gehoor gegeven aan onze oproep en er is een toevoeging gedaan aan de regelgeving per 1-1-2023.

In de toelichting is nu opgenomen:

De prestatie-eenheid voor deze prestatie is een dagdeel. Het betreft een integrale prestatie: alle zorg die in de groep geleverd wordt, kan niet tegelijkertijd als individuele prestatie in rekening worden gebracht. In de praktijk kan het voorkomen dat individuele behandeling gecombineerd wordt met zorg in een groep als de zorgvraag van de patiënt daarom vraagt. Dit is mogelijk, mits:

  • de behandeling in een groep binnen gzsp een ander doel heeft dan de individuele behandeling; en
  • beide vormen van behandeling terugkomen in het individuele behandelplan.

In principe kan de individuele zorg en de zorg in een groep niet tegelijkertijd worden geleverd. Echter kan het in enkele gevallen patiëntvriendelijker zijn om de zorg wel op hetzelfde dagdeel te verlenen. Als individuele behandeling tijdens (gelijktijdig met) zorg in een groep verleend wordt, dan gelden bovengenoemde twee voorwaarden ook. Dit geldt ook voor de prestaties ‘Zorg in een groep aan patiënten met een lichamelijke handicap en/of aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel’ en ‘Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington’.