NIP

Home Nieuwskamer Kamerleden uiten zorgen over toename wachttijden in de ggz

Geschreven op:

Kamerleden uiten zorgen over toename wachttijden in de ggz

Op 11 april heeft in de Tweede Kamer het Commissiedebat GGZ/suïcidepreventie plaatsgevonden met minister Helder van het ministerie van VWS.  Het NIP heeft samen met de Nederlandse GGZ (namens de zorg aanbieders), Mind (namens de cliënten) en de NVvP (namens de psychiaters) opnieuw haar zorgen geuit over de wachttijden in de ggz, de benodigde afspraken over de cruciale capaciteit en mogelijke oplossingen, zoals het opleiden van voldoende gekwalificeerde professionals. In het verloop van het debat blijken Kamerleden de zorgen van de sectorpartijen te delen.

Er waren helaas niet zoveel fracties aanwezig bij het Commissiedebat en ook aan het debat was te merken dat de formatieperiode zijn schaduw vooruit werpt. Minister Helder legde uit wat er allemaal in gang gezet is. De rest is aan een nieuw kabinet. Ga naar het volledige debat en stenogram.

Wachttijden ggz weer gestegen

Alle Kamerleden hebben hun zorgen én frustratie geuit over de weer opgelopen wachttijden ondanks de daarover gemaakte afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Kamerleden zochten naar oorzaken (toename van de mentale aandoeningen, tekorten aan personele capaciteit) en wezen op knelpunten in het stelsel, zoals onvoldoende inkoop of onvoldoende voldoen aan de zorgplicht. De inzet van de NZa richting zorgverzekeraars werd geprezen maar er was ook twijfel te horen of dat in praktijk iets gaat opleveren. Ook werden er zorgen geuit over financiële prikkels als het budgetplafond en het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Afspraken Cruciale GGZ

Bij het onderwerp Cruciale GGZ wees de minister erop dat er afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat dit aanbod (verder) verdwijnt. Dit moet al voor de zorginkoop in 2025 resultaat hebben voor acute zorg, outreachende zorg, beveiligde zorg, klinische zorg en hoog-specialistische zorg. Kamerleden stelden dat afspraken fijn zijn, maar dat het hen vooral om concreet resultaat gaat. Het duurt allemaal te lang en Kamerleden waren sceptisch of er nu daadwerkelijk geen cruciale capaciteit meer gaat verdwijnen.

Bekostiging verkennend gesprek

Meerdere Kamerleden stelden vragen over de bekostiging van het verkennend gesprek en benadrukten het belang van een laagdrempelige inloop voorziening. Deze aanpak moet leiden tot snellere triage, sneller passende ggz voor wie dat nodig heeft of passende andere ondersteuning. Problemen rondom de bekostiging dreigen de initiatieven echter in de kiem te smoren.  De minister meldde dat ze dicht bij een afspraak zit en de Kamer hierover binnenkort gaat informeren. Daarbij gaat het ook om het vrijstellen van het eigen risico voor het verkennend gesprek, zodat verzekerden deze zorg niet gaan mijden. Het Zorginstituut heeft inmiddels laten weten dat het verkennend gesprek per 2025 wordt opgenomen in het basispakket.

Onbegrepen gedrag

Een deel van het debat gaat over de toename van onbegrepen gedrag. Kamerleden vroegen de minister naar de relatie tussen wachttijden in de ggz en deze toename. De minister stelde dat oorzaken van onbegrepen gedrag divers zijn. Bestaanszekerheid, woonvoorzieningen, schuldenproblematiek, verslavingsproblematiek en ook mentale problematiek kan daar een rol in spelen. De minister zei dat ze samen met haar ambtgenoot van J&V werkt aan een werkagenda, en dat er ook een betaaltitel moet komen voor zorg rondom deze aanpak.

Toezeggingen en tweeminuten debat

Er is een tweeminutendebat aangevraagd door Kamerlid Claassen (PVV), maar met als eerste spreker Kamerlid Westerveld (GL-PvdA). Dat betekent dat er nog moties worden ingediend naar aanleiding van dit debat.

Verder zijn enkele toezeggingen gedaan:

  • Uiterlijk half mei komt minister Helder met een brief met daarin de afspraken rondom het Verkennend Gesprek, inclusief vrijstelling eigen risico;
  • Medio mei volgt de inhoudelijke beleidsreactie van de Algemene Rekenkamer op de begroting van VWS. Daarin worden ook financiële prikkels als het budgetplafond en ZPM meegenomen;
  • Voor het zomerreces zal minister Helder reageren op een brief van de systeemtherapeuten over hoe hun inzet in de toekomst geborgd kan blijven;
  • Voor het zomerreces stuurt minister Helder een Kamerbrief inzake datadeling (Honos+) met de NZa door zorgaanbieders;
  • Als de werkagenda over de ggz-keten en onbegrepen gedrag tussen VWS en J&V rond is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Deze toezegging wordt niet opgesomd maar is wel aan de orde geweest.
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.