NIP

Home Secties Sectie Revalidatie Sectiebestuur Revalidatie

Sectiebestuur Revalidatie

De bestuursleden zijn deels afkomstig uit de klinische praktijk (zowel werkzaam met kinderen/jeugdigen als met volwassenen) en deels uit de onderzoekswereld.

Daarnaast zijn er bestuurswerkgroepen en nemen leden deel aan projecten of zijn zij actief binnen bepaalde regio’s. Het betekent dat er naast het bestuur nog circa 30 leden actief mee vormgeven aan het werk van de sectie. We zoeken meer actieve leden zodat nog meer van onze plannen gerealiseerd kunnen worden.

Drs. C.(Carin) Schröder

Voorzitter

Drs. M.(Marc) van den Heerik

Penningmeester en communicatie

Drs. C.M.C.M.(Carla) Hendriks

Secretaris

Drs. H.(Hannie) van Beers

Bestuurslid

Drs. E.(Eke) van Loon

Bestuurslid

Drs. D(Dasja). Broer

Bestuurslid

Bestuurs- en andere werkgroepen

Vaste bestuurswerkgroepen richten zich op regelmatig terugkerende activiteiten of onderwerpen. Daarnaast zijn er ad-hoc tijdelijke werkgroepen om in te springen op actuele onderwerpen.

  • Bestuurswerkgroep nieuwsbrief verzorgt elk jaar de uitgave van de nieuwsbrieven.
  • Bestuurswerkgroep Richtlijnen zet zich in voor het ontwikkelen van richtlijnen op verschillende gebieden van de revalidatiepsychologie. Beoordeelt daarnaast richtlijnen van anderen.
  • Bestuurswerkgroep Onderzoek streeft er naar om elk jaar een aantal minisymposia te organiseren waarin de verbinding wordt gelegd tussen onderzoek en praktijk.
  • Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP)
    De werkgroep LWCP is aangehaakt bij de secties Algemene Ziekenhuizen (PAZ) en Revalidatie.
  • LOOK, Platform Cognitieve Revalidatie en ondersteunde externe werkgroepen
    Met Diana Wiegerink hebben we een afgevaardigde namens ons bestuur in LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie – netwerklook.nl).