NIP

Home Over ons (Meer)jarenplan

(Meer)jarenplan

Het Algemeen Bestuur heeft, samen met de leden, zeven ambities geformuleerd waarmee het NIP de komende jaren invulling geeft aan de missie. Hiermee dragen wij bij aan het versterken van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening door psychologen en het versterken van de impact van de psychologische wetenschap in de maatschappij.