NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van College van Toezicht

Uitspraken 2023 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2023.

Let op: Bij elke uitspraak staat vermeld in welk jaar de klacht is binnengekomen, dus niet in welk jaar de uitspraak is gedaan. Het nummer achter het jaartal geeft aan om de hoeveelste klacht van dat jaar het gaat. Zo verwijst “2022, nr. 25” naar de 25e klacht die in 2022 is binnengekomen.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 03

Klager verwijt de psycholoog dat hij hem niet goed heeft voorgelicht over de extra kosten voor een tweede bij de behandeling betrokken psycholoog en meer minuten heeft gedeclareerd dan juist is.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College overweegt dat klager in voldoende mate is voorgelicht over de kosten van de tweede psycholoog. Aan artikel 63 van de Beroepscode is voldaan. Evenmin is gebleken dat er meer minuten zijn gedeclareerd dan de behandeling heeft geduurd.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 07

Klager verwijt de psycholoog dat hij een assessmentrapport heeft geschreven op basis van tegenstrijdige bevindingen en gebruik heeft gemaakt van niet integere medewerkers bij de uitvoering van het onderzoek.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat het rapport voldoet aan de vereisten van artikel 97 Beroepscode. Wel had de psycholoog klager op een rustiger moment moeten bellen om hem uitleg te geven over de negatieve uitslag van het assessment. Verweerder heeft hierin op grond van artikel 30 van de Beroepscode een eigen verantwoordelijkheid.
Deze handelwijze is echter niet zodanig verwijtbaar dat de klacht alsnog gegrond moet worden verklaard.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 15 vzbsl

Klaagster verwijt de psycholoog dat haar verzekeraar (achteraf) de kosten van de behandeling niet vergoed.
De psycholoog heeft aangevoerd dat zij klaagster vooraf tot twee keer toe heeft medegedeeld dat zij zelf dient na te gaan of de kosten van de behandeling worden vergoed.
Het College oordeelt dat het voor risico van cliënte is indien zij voorafgaand aan de behandeling geen navraag doet naar de vergoeding daarvan.
Klacht kennelijk ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 02

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij haar zonder doel heeft uitgenodigd een gesprek met een cliënte bij te wonen waardoor klaagster getraumatiseerd is geraakt. Bovendien mocht zij niet reageren op hetgeen in het gesprek werd gezegd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat het gesprek ook voor klaagster een doel heeft gehad en dat klaagster kort heeft kunnen reageren op de inhoud daarvan.
Geen strijd met artikel 23 van de Beroepscode.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 25

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij zich in het opgestelde verslag op onjuiste wijze heeft uitgelaten over haar en haar dochters en dat zij de verantwoording voor die teksten bij anderen legt.
De psycholoog heeft de klacht gemotiveerd betwist.
Het College oordeelt dat sprake is van rapportage in de zin van artikel 1.16 van de Beroepscode.
Door deze rapportage uit te brengen zonder moeder en de dochters te spreken heeft de psycholoog artikel 96 van de Beroepscode overtreden.
Daarnaast zijn de artikelen 41 (onafhankelijkheid) en 28 (vereisten aan rapportage) van de code niet nageleefd.
Artikelen 28, 41 en 96 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, berisping, met dringende overweging supervisie te volgen op het gebied van de Beroepscode.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 30

Klager verwijt de psycholoog dat zij zijn dochter in behandeling heeft genomen zonder zijn toestemming en dat zij een speculatieve brief heeft opgesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat klager voldoende belang heeft bij de klacht en dat deze gegrond is.
De psycholoog heeft in strijd gehandeld met artikel 7 van de Beroepscode door hem als vader geen toestemming te vragen. Er is niet duidelijk geworden of mogelijk voldaan zou kunnen zijn aan het nadeelsvereiste. De psycholoog kan de door haar beroepsmatig gemaakte keuzes niet verantwoorden.
Daarnaast heeft de psycholoog een verklaring opgesteld die door moeder is verzonden naar de rechter in een lopende rechtszaak met vader over de verblijfplaats van de dochter. Het College oordeelt dat dit in strijd is met reeds jarenlang op de website van het NIP vindbare richtlijnen en adviezen.
Artikelen 7, 41 en 51 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 31

Klager verwijt de psycholoog, klinisch neuropsycholoog, dat zij niet heeft geantwoord op een door hem bij haar ingediende klacht, geen neuropsychologisch onderzoek had mogen verrichten en dat de door haar opgestelde rapportage onjuist is.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat verweerster voldoende inhoudelijk heeft gereageerd op de klacht van klager, het onderzoek heeft mogen verrichten zoals zij heeft gedaan en dat de conclusie van het rapport gelet op de daarvoor in artikel 97 van de Beroepscode vastgestelde criteria marginaal toetsend niet onjuist is.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 01

Klager verwijt de psycholoog dat zij als werkgeefster ernstig misbruik heeft gemaakt van klager als werknemer door hem te manipuleren en aan het lijntje te houden met gebruikmaking van haar kennis als psycholoog.
Het College heeft geen verweer bij de psycholoog opgevraagd omdat het College eerst de ontvankelijkheid van de klacht wil beoordelen.
Klager is door het College in de klacht niet ontvankelijk verklaard. De klacht heeft geen betrekking op het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Er is sprake van een arbeidsrechtelijk geschil.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 03

Klager verwijt de psycholoog dat hij hem niet goed heeft voorgelicht over de extra kosten voor een tweede bij de behandeling betrokken psycholoog en meer minuten heeft gedeclareerd dan juist is.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College overweegt dat klager in voldoende mate is voorgelicht over de kosten van de tweede psycholoog. Aan artikel 63 van de Beroepscode is voldaan.  Evenmin is gebleken dat er meer minuten zijn gedeclareerd dan de behandeling heeft geduurd.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 04

Klager, woonachtig in een zorginstelling, verwijt de psycholoog dat zij niet bereid was meer dan vier gesprekken met hem te voeren, zij een filmpje met het team heeft bekeken zonder dat hij daarbij aanwezig was en zij niet meer heeft geantwoord op zijn mails en verzoeken om contact.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de klacht niet gegrond is. De psycholoog heeft duidelijk gecommuniceerd aan klager en zijn vader en mentor dat er vier gesprekken zouden zijn. Ook is niet vast komen te staan dat tussen klager en psycholoog was afgesproken dat hij bij het tonen van het filmpje zou zijn.
Ten slotte is niet verwijtbaar dat de psycholoog niet meer op verzoeken om contact van klager heeft gereageerd, nu zij hem duidelijk heeft laten weten dat zij geen gesprekken meer met hem zou voeren.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2023, nr. 06

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven over afspraken en kosten, zo maar de behandeling heeft stopgezet en ten onrechte het gehele dossier heeft overgelegd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de klacht in zijn geheel gegrond is. De psycholoog heeft haar contacten met klaagster in de intakefase te weinig gestructureerd. Ook heeft zij de behandeling niet in overleg met de cliënt afgerond. Daarnaast is het overleggen van het gehele dossier over klaagster niet proportioneel.
Artikelen 63, 40 en 37 van de Beroepscode geschonden.
Klacht gegrond, waarschuwing. Hoger beroep is ingesteld.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.