NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van College van Toezicht

Uitspraken 2023 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2023.

Uitspraak CvT 22/25

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij zich in het opgestelde verslag op onjuiste wijze heeft uitgelaten over haar en haar dochters en dat zij de verantwoording voor die teksten bij anderen legt.
De psycholoog heeft de klacht gemotiveerd betwist.
Het College oordeelt dat sprake is van rapportage in de zin van artikel 1.16 van de Beroepscode.
Door deze rapportage uit te brengen zonder moeder en de dochters te spreken heeft de psycholoog artikel 96 van de Beroepscode overtreden.
Daarnaast zijn de artikelen 41 (onafhankelijkheid) en 28 (vereisten aan rapportage) van de code niet nageleefd.
Artikelen 28, 41 en 96 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, berisping, met dringende overweging supervisie te volgen op het gebied van de Beroepscode.

Uitspraak CvT 22/31

Klager verwijt de psycholoog, klinisch neuropsycholoog, dat zij niet heeft geantwoord op een door hem bij haar ingediende klacht, geen neuropsychologisch onderzoek had mogen verrichten en dat de door haar opgestelde rapportage onjuist is.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat verweerster voldoende inhoudelijk heeft gereageerd op de klacht van klager, het onderzoek heeft mogen verrichten zoals zij heeft gedaan en dat de conclusie van het rapport gelet op de daarvoor in artikel 97 van de Beroepscode vastgestelde criteria marginaal toetsend niet onjuist is.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT 23/01

Klager verwijt de psycholoog dat zij als werkgeefster ernstig misbruik heeft gemaakt van klager als werknemer door hem te manipuleren en aan het lijntje te houden met gebruikmaking van haar kennis als psycholoog.
Het College heeft geen verweer bij de psycholoog opgevraagd omdat het College eerst de ontvankelijkheid van de klacht wil beoordelen.
Klager is door het College in de klacht niet ontvankelijk verklaard. De klacht heeft geen betrekking op het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Er is sprake van een arbeidsrechtelijk geschil.