NIP

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Deze pagina is een initiatief van de Corona Expertgroep Schoolpsychologen NIP, RINO amsterdam en RCSW Nijmegen en is speciaal bedoeld voor docenten en teams op scholen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met actuele informatie en materialen.

Denk eens aan de afgelopen drie maanden. Omcirkel drie emoticons die het beste passen bij de gevoelens die jij had. Dit is één van de oefeningen voor leerlingen uit het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas?!‘. Maar… heb je zélf die oefening weleens gedaan? En heb je het daar weleens over gehad met je collega’s?

Lesmateriaal: Je Brein de Baas?!

Door corona staat het welbevinden van leerlingen onder druk. In het onderwijs willen we daar aandacht aan besteden, maar de vraag is: hoe? Vanuit het NCJ/GGD Ru is er mooi lesmateriaal ontwikkeld: kant-en-klaar materiaal waar je als mentor/docent direct mee aan de slag kunt.

Zie Je Brein de Baas?! (NCJ/GGD Regio Utrecht)

Wat we alleen niet moeten vergeten is dat aandacht voor het welbevinden van leerlingen begint met aandacht voor het welbevinden van docenten. En van directeuren, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel. Het is mooi als lesmateriaal wordt ingezet in een bredere context. Dat betekent dat er op school is nagedacht over wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt. We weten in ieder geval: bouwen aan een veerkrachtig schoolteam heeft positieve effecten op het welbevinden en de prestaties van het team én van de leerlingen. Dus ga aan de slag met je leerlingen en vergeet jezelf en je schoolteam niet! Schoolpsychologen kunnen ondersteunen.

Terugkijken: Webinar Je Brein de Baas?!

  • Bekijk de bijdrage van Schoolpsycholoog Hanneke Visser
  • Bekijk andere losse bijdragen van het webinar

Workhops ‘op maat’ voor schoolteams

Merk jij ook dat jullie vooral bezig zijn met overleven in school? We willen allemaal het beste voor de leerlingen. We passen ons continu aan om onderwijs fysiek dan wel online door te laten gaan. We willen er zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En voor de voortgang van hun inhoudelijke leren. We vangen elkaar op als collega’s uitvallen. En dat in tijd waarin we nog te maken hebben met de pandemie, lerarentekort, tekort aan schoolleiders en ib’ers, testen, maatregelen die steeds wijzigen, etc.. Maar… hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe gaat het écht met je? En hoe blijf je op de been? Hoe kunnen we elkaar nog meer helpen om het vol te houden? Wat is veerkracht eigenlijk? Hoe vergroot je je psychologische flexibiliteit? Hoe kunnen jullie daar als team met elkaar ook aandacht aan besteden? Als het goed gaat met jullie, dan gaat het ook beter met de leerlingen.

Schoolpsychologen kunnen workshops over veerkracht verzorgen voor schoolteams. Want veerkrachtige schoolteams zorgen voor veerkrachtige leerlingen. Het team gaat in gesprek met elkaar over welbevinden, veerkracht en coping. In verschillende regio’s wordt dit momenteel al gedaan door schoolpsychologen die verbonden zijn aan scholen, schoolbesturen of samenwerkingsverbanden (voortgezet onderwijs en MBO). Als er aan jouw school of bestuur geen schoolpsycholoog verbonden is, kun je ook altijd een van ons benaderen. Dan kijken we wie beschikbaar is om jullie team hier ook mee te ondersteunen.

De schoolpsychologen die de workshops verzorgen zijn getraind in een Train de Trainer – programma vanuit NIP, RINO amsterdam en RCSW Nijmegen. Neem voor meer informatie contact op met Hanneke Visser van de Corona Expertgroep Schoolpsychologen NIP. Psychologen en pedagogen (werkzaam in het onderwijs) die aan de slag willen met dit thema kunnen ook contact opnemen met Hanneke Visser.

 

Webinar voor docenten

We houden regelmatig webinars voor schoolleiders en/of docenten: Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen. Heb je interesse, laat het ons weten.

Achtergrondinformatie

Handvatten bij het bouwen aan veerkrachtige schoolteams:

Zie voor meer materialen: onderwijskennis.nl

 

 

Materialen

Voorbeelden van materialen om te gebruiken in (online) bijeenkomsten met je schoolteam:

Veerkracht in tijden van Corona‘ (model Basic-PH) Maart 2020 – Hanneke Visser en Odeth Bloemberg, beiden Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / schoolpsycholoog

Het model ‘Basic-PH’ is ontwikkeld in Israël (Lahad, 1992) en wordt internationaal gebruikt in trainingen voor crisisinterventie op scholen. Zie ook onderstaand filmpje Omgaan met stressvolle situaties (Tineke Valentijn).

 

Wat doet een schoolpsycholoog?

  • Een schoolpsycholoog is de ‘kennisbaak’ op het gebied van mentale gezondheid, ontwikkeling en leren in het onderwijs (PO, VO, SO, VSO, MBO).
  • Een schoolpsycholoog is dé expert in het onderwijs die kan schakelen tussen de verschillende niveaus in en om de school.
  • Een schoolpsycholoog doet diagnostiek bij (groepen) leerlingen, ondersteunt en inspireert leraren in het geven van passend onderwijs, is sparring partner van directies, draagt bij aan bovenschools beleid en aan samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
  • Schoolpsychologen zijn op postmasterniveau opgeleid en geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/SKJ of Orthopedagoog Generalist.

> Zie ook de werkgroep Schoolspychologen van de sectie Jeugd NIP en het thema Mentale Gezondheid op school.